Lille Vildmose bliver til storvildt

Dansk natur med elge, vildsvin og bævere. Det er udsigten efter at Danmarkshistoriens hidtil største fredningssag nu er afgjort. Hele Lille Vildmose skal føres tilbage til sin oprindelige tilstand.

Efter 15 års forhandlinger er fredningen af Lille Vildmose i Østhimmerland endelig faldet på plads. Naturklagenævnet har godkendt Fredningsnævnets kendelse og udmålt erstatning – ca. 58 mio. kr. – til lodsejerne. Aage V. Jensens naturbevarende fonde, der ejer 6.000 af de 7.646 hektar, er den største, og lader sin del af erstatningen gå tilbage til området, bl.a. ved at have finansieret et stort nyt formidlingscenter i Lille Vildmose.

Dermed er et stykke storslået og særpræget natur med bl.a. ynglende kongeørne sikret også for vore efterkommere. Og en plan om at genindføre elge i et naturområde, der allerede har vildheste, vildsvin og urokse-arter, ligger ligefor.

Lille Vildmose er Danmarks største og en af Europas vigtigste højmoser, og fredningen er Danmarkshistoriens hidtil mest omfattende.

Ella Maria Bisschop-Larsen, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, (DN), glæder sig især over, at fredningen er startskuddet til en naturgenopretning, så Lille Vildmose igen kan blive et stort sammenhængende område med vild natur.

»Det betyder bl.a., at nåleskov fjernes og erstattes af løvskov, så vi får mere græsningsskov,« siger Thorkild Kjeldsen, der er DNs samrådsformand i Nordjylland.

»De indhegnede arealer udgør allerede mellem en tredjedel og en fjerdedel af Lille Vildmose. Her går der en bestand af det oprindelige jyske kronvildt, der kan føres 7.000-8.000 år tilbage. Der har været vildsvin i området i over 80 år og senest er der kommet urokser og vilde heste til. Når hele Vildmosen hegnes ind, er der basis for at sætte elge ud,« siger Thorkild Kjeldsen.

Han ser også gerne en bestand af bævere, der kan være med til at lukke de grøfter, der leder vandet væk fra højmosen, så den kan udvikle sig, som den har gjort i 1.500 år, indtil man begyndte at skære tørv for godt 200 år siden.

»Fredningen betyder desværre ikke, at spagnumgravningen stopper, før de råstoftilladelser, der er givet, udløber om en halv snes år, men der er også noget fornuftigt i at grave noget af den væk,« siger han.

I Lille Vildmoses store midterområde er der fri adgang for publikum, men i de indhegnede områder kan man kun komme på de guidede ture, som der arrangeres et halvt hundrede af om året, samt på f.eks. Skovens Dag, hvor man måske snart vil kunne møde en elg.