Lejere snydes for millioner

Mange boligorganisationer scorer kassen på ulovligt fraflytningsgebyr.

Det koster lejerne i de almene boliger fem-seks millioner kroner om året, at mange boligorganisationer opkræver et fast gebyr, når lejere må flytte ud af lejligheden før tid, skriver NORDJYSKE Stiftstidende mandag.

Et fast fraflytningsgebyr er ikke lovligt.

Nu vil Danmarks Lejerforeninger have sat en stopper for den ulovlige praksis. Flere end hver fjerde nordjyske boligorganisation opkræver ifølge Landsbyggefondens regnskabsdatabase fortsat et fast gebyr ved hurtig genudlejning.

- Vi vil sætte en kampagne i gang, dels for at få de forskellige boligorganisationer til at holde op med at opkræve gebyret, dels for at få dem til at tilbagebetale gebyr for de år, hvor de har opkrævet det uden at have lov til det, siger landssekretær i Danmarks Lejerforeninger Jakob Lindberg.

Konklusionen i en højesteretsdom fra juni 2003 er, at lejeren kun skal betale for en hurtig genudlejning, hvis udlejeren har haft dokumenterede ekstraordinære udgifter. For eksempel udgifter til en annonce på den pågældende lejlighed.

Lejere, der flytter fra Himmerland Andelsboligforening, betaler over 200.000 kroner i fraflytningsgebyr hvert år. Men organisationsformand Peter Anker afviser, at fraflytningsgebyret på 300 kroner er ulovligt.

- Man kan godt sidde at pinde om ordene, men når vi har sat en ekstra medarbejder på for at sikre, at lejlighederne bliver lejet ud så hurtigt som muligt, for at lejerne ikke skal betale husleje to steder i en periode, så handler det om at yde en ekstra service, siger han.

Den forklaring holder dog ikke, hvis man spørger i Socialministeriet.

- Boligorganisationen kan ikke helt generelt blot ansætte en ekstra medarbejder og så systematisk tage et fast gebyr, hver gang organisationen har en hurtig genudlejning. Højesteretsdommen siger, at udlejer skal kunne dokumentere merudgifter for ekstra udfoldelser for at få boligen genudlejet - for eksempel udgifter til annoncering, siger fuldmægtig Mette Rudbeck, som understreger, at Socialministeriet ikke kan kommentere konkrete sager. Det vejleder boligorganisationerne.

Det er kommunerne, der har tilsynet, og i Aalborg Kommune skal sagen nu undersøges nærmere.Kilde: NORDJYSKE Stiftstidende