Lejere risikerer milliontab på boligprojekter

Flere almene boligselskaber har brugt millioner af kroner på projektering af byggerier, der ikke kan gennemføres pga. høje byggeomkostninger. Selskaberne efterlyser nu hjælp fra politikerne.

Lejerne i flere almene boligselskaber risikerer at tabe tocifrede millionbeløb som følge af det bratte stop i byggeriet af nye almene boliger. Alene boligselskabet AAB har over 20 millioner kroner på højkant i forbindelse med en række planlagte byggerier, herunder 100 almene boliger i Ørestaden, der nu må opgives pga. de seneste års stærkt stigende byggepriser.

De mange millioner kroner er brugt til projektering, arkitektarbejde og udbudsrunder i forbindelse med forberedelsen af byggerierne. Men da det efterfølgende har vist sig umuligt at bygge lejlighederne til en pris under de ca. 18.000 kr. pr. etagemeter, som er kravet i lovgivningen om offentligt støttet byggeri, er projekterne faldet til jorden, og dermed risikerer pengene til projekteringerne at forsvinde op i den blå luft.

»Vi føler os til grin, fordi vi havde håbet på og regnet med, at rammebeløbet (de ca. 18.000 kr. pr. etagemeter, red.) ville blive reguleret op, i takt med at det bliver stadig dyrere at bygge. Men i forbindelse med den seneste regulering blev rammebeløbet kun hævet med 1,69 procent, hvilket jo er langt, langt under de generelle prisstigninger i byggesektoren. Det er reelt den minimale regulering, der har betydet, at det nu er umuligt at bygge almene boliger,« siger direktøren for AAB, Christian Høgsbro, der nu håber at kunne sælge byggegrunden i Ørestaden tilbage til Ørestadsselskabet.

Forhøje rammebeløbet
Boligselskabernes formuer stammer langt hen ad vejen fra den husleje, som beboerne i selskabernes ejendomme indbetaler hver måned. Og dermed er det reelt lejerne, der mister millionerne, og det kan også ske i forbindelse med et planlagt byggeri af en række ældreboliger på Amager, som boligselskabet Lejerbo står bag.

»Vi er nu i gang med licitationerne i forbindelse med byggeriet på Amager, og viser det sig, at alle tilbuddene ligger over rammebeløbet, så falder projektet – og dermed kan udgifterne til arkitekter og andre være spildt,« siger Lejerbos direktør, Palle Adamsen.

Både Christian Høgsbro og Palle Adamsen opfordrer regeringen til som minimum at lade rammebeløbet stige i samme takt som prisudviklingen i byggesektoren, og det vil Venstres boligordfører, Michael Aastrup Jensen, ikke afvise som en mulighed.

»Jeg lytter til alle forslag, og det er åbenlyst, at der er behov for at gøre noget, så der fortsat kan bygges almene boliger. Regeringen forhandler i øjeblikket med kommunerne om bl.a. en forhøjelse af rammebeløbet, og jeg vil da heller ikke afvise at se på en mere grundlæggende reform af finansieringen af de almene boliger. Det er bare afgørende, at vi ikke skaber ulige konkurrence, så offentligt støttet byggeri får bedre vilkår end de private udlejere,« siger Michael Aastrup Jensen.