Ledere appellerer om fred i folkeskolen

Skolelederforeningen ærgrer sig over sammenbruddet i forhandlingerne mellem lærerne og kommunerne. Vi må stå sammen for at reformere folkeskolen, siger formand Anders Balle.

De vigtige forhandlinger om lærernes arbejdstid er kuldsejlet, og dermed er vejen banet for en konflikt mellem lærerne og deres kommunale arbejdsgivere.

Det er ærgerligt for både skolerne og eleverne, mener formanden for landets skoleledere, Anders Balle, men han er også dybt bekymret for, hvad striden kommer til at betyde for den kommende folkeskolereform, der blandt andet betyder, at lærerne skal undervise mere.

»Hvis vi skal implementere en anden måde at lave skole og samarbejde på, skal vi have medvind til det. Konflikt vil give modvind og skabe dårlig stemning,« siger Skolelederforeningens formand.

Blandt de krav fra Kommunernes Landsforening (KL), som Danmarks Lærerforening (DLF) stritter imod, er, at lærerne skal overlade mere magt til skolelederne. I dag afgør den overordnede arbejdstidsaftale, hvor meget tid lærerne skal bruge på undervisning, forberedelse, forældresamtale med mere, men KL kræver, at lederne på de enkelte skoler får ret til at tilrettelægge lærernes hverdag.

Anders Balle forstår godt, at lærerne ikke uden videre vil acceptere det.

»Lærerne har nogle velerhvervede rettigheder, som de skal kaste over bord, og DLFs forhandlere gør naturligvis alt, hvad de kan, for at sikre en aftale, der er i lærernes interesse,« siger han, men tilføjer, at Skolelederforeningen deler KLs ønske om mere autonomi på skolerne.

»Vi er ikke part i forhandlingerne, men vi har naturligvis nogle ønsker om større ledelsesrum for at styrke det interne samarbejde,« siger han.

»Hvis kulturen skal ændres, så lærerne kommer til at tilbringe en større del af arbejdstiden på skolerne, skal vi overgå til at gøre tingene i fællesskab i stedet for at styre arbejdstiden centralt,«, siger Anders Balle, der opfordrer DLF og KL til at genoptage forhandlingerne.