Lars Løkke lukker ørerne for eksperter

Lars Løkke afviser ekpert-gruppes udredning om omfordeling af tilskud til tandlægebesøg. Det puster til den ømtålelige debat om brugerbetaling.

En ekspertgruppes udredning om omfordeling af statslige tilskud ved tandlægebesøg afvises blankt af sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der selv nedsatte gruppen i efteråret.

Gruppen blev nedsat på grund af diskussionen om brugerbetaling på Venstres landsmøde i november. Formålet for gruppen var at komme med et forslag til en omfordeling, så patienter med aggresiv paradentose fik et større tilskud. Det skulle ske inden for samme økonomiske rammer.

I udredningen kommer ekspertgruppen nu med et forslag til, hvordan en mulig omfordeling af tilskud til tandlægebesøg kan se ud. Ekspertgruppen foreslår, at fjerne tilskuddet fra almindelige rutinetjek og øge tilskuddet til patienter med aggresiv paradentose.

I et følgebrev til Folketinget afviser Lars Løkke Rasmussen nu at følge udredningens henvisninger. En afvisning Lars Løkke Rasmmusen ikke vil uddybe til Berlingske Tidende.

Det radikale folketingsmedlem, Charlotte Fischer, kalder ekspertgruppens arbejde for »ren syltekrukke« og forsøget på at omfordele indefor rammerne for »totalt useriøst«.

»Lars Løkke har sat sig selv og gruppen på en umulig opgave. En omfordeling inden for rammen med en opprioritering af patienter med aggresiv paradentose må nødvendigvis betyde et mindre tilskud til nogle andre. Og det er farligt for Lars Løkke i disse valgtider«, siger Charlotte Fischer. Hun ser hellere, at man spreder brugerbetalingen ud på flere områder og gør den indkomstafhængig.

»Der skal være lige adgang for alle og specielt hos tandplejen, der trækker tænder ud i mange danskeres økonomi, er det oplagt at lade dem, der har flere penge, betale mere, end dem, der ikke har«, forklarer Charlotte Fischer.

Det er ikke længe siden diskussionen om brugerbetaling var oppe sidst. På Venstres landsmøde i november kom partiets top i undertal.

Folketingsmedlem Gitte Lillelund Beck (V) gik i spidsen for at indføre øget brugerbetaling blandt andet ved lægebesøg.

»Vi synes, at det er urimeligt, at der er brugerbetaling på nogle ting, mens der ikke er brugerbetaling på andre ting. Det er også et spørgsmål om en adfærdsændring. Erfaringerne med brugerbetaling fra Sverige, Norge og Finland viser, at man dér går mindre til læge, end man gør i Danmark, og det er næppe, fordi de, i de lande, er mindre syge,« sagde Gitte Lillelund Beck dengang til Berlingske Tidende.

Selvom ekspertgruppens udredning netop bygger på en øget brugerbetaling, bakker Gitte Lillelund Beck op om Lars Løkke Rasmussens belutning om at afvise forslagene.

»Det er ministerens beslutning. Danmark er ikke klar til at diskutere brugerbetaling endnu, så det er en klog beslutning«, siger Gitte Lillelund Beck.