Lars Løkke kritiseres i HIV-sag

To patienter på Rigshospitalet er blevet smittet med HIV-inficeret blod. Nu kritiseres sundhedsministeren for at have fejlvurderet situationen.

To patienter er blevet smittet med HIV-inficeret blod på Rigshospitalet i København. Smitten var med stor sandsynlighed blevet afsløret, hvis blodet var blevet testet på samme måde, som donorblod bliver i mange andre lande. Men politikerne besluttede for få år siden ikke at indføre den såkaldte NAT-test af donorblod.

Nu kritiseres indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for at have fejlvurderet blodsikkerheden.

- Jeg mener, at ministeren har et forklaringsproblem. Han overbeviste os om, at systemet var sikkert nok. Vi fik sort på hvidt tal for, at sikkerheden i Danmark allerede var så høj, at den nye test ikke ville redde yderligere liv, siger Socialdemokraternes medlem af Folketingets Sundhedsudvalg Sophie Hæstorp Andersen til Ritzau.

I efteråret 2004 fremsatte regeringen et lovforslag om bloddonation. Det tog udgangspunkt i et EU-direktiv og skulle blandt andet stramme op på en række procedurer om fremskaffelsen af blod.

Men NAT-testen blev aldrig en del af loven, da Folketingets sundhedsordførere under drøftelser med Lars Løkke Rasmussen besluttede ikke at inddrage det i loven.

- Konklusionen på disse drøftelser er, at vi ikke i Danmark på nuværende tidspunkt skal stille krav om indførelse af NAT -test i  stedet  for den  testmetode,  som anvendes i dag. Konklusionen skal ses på baggrund af det høje danske sikkerhedsniveau på blodområdet, herunder det danske donorblods høje kvalitet, de betydelige omkostninger ved undersøgelsen på omkring 30 millioner kroner årligt samt det forhold, at metoden ikke eliminerer risikoen for transfusionsoverført smitte, svarede Lars Løkke Rasmussen i 2004.

/ritzau/