Langt farvel til tvillinger og trillinger

Antallet af både tvillinger og trillinger er efter 1990ernes boom hastigt på retur. Flerfoldsgraviditeter er i dag medicinsk uønskede, og ottelinger som dem, der mandag blev født i USA til omverdenens betagelse og forargelse, kommer vi aldrig til at se herhjemme, siger fertilitetslæger.

Trillinger som Jill, June og Jon her er uønskede set fra et medicinsk synspunkt og vil i fremtiden blive et mere sjældent fænomen herhjemme. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Juul/Scanpix

Tvillingegraviditeter er en medicinsk komplikation. Trillingegraviditeter en medicinsk fiasko. Ottelinger, som netop er kommet til verden i USA, helt grotesk.

Sådan er bedømmelsen blandt fertilitetslæger herhjemme, hvor man nu for første gang i den kunstige befrugtnings 25-årige historie ser et fald i antallet af såvel tvillinger som trillinger. For fem år siden resulterede 22 procent af de assisterede befrugtninger i tvillinge- eller trillingegraviditeter, i dag er antallet hastigt på vej under 15 procent, og målet er et svensk niveau på under 10 procent.

Antallet af tvillinger boomet op gennem 1990erne og begyndelsen af dette årti til omkring 1.400 par årligt. Omkring det dobbelte af det »naturlige« niveau. Men selv om både tvillinger og trillinger er en lykkelig begivenhed, såfremt de fødes sunde og raske, er risikoen ved flerfoldsgraviditeter ikke længere én, lægerne gerne løber:

»Set fra et isoleret medicinsk aspekt er risikoen for alt for tidlig fødsel og mange kvaler tidligt i livet øget markant ved tvillinge- og trillingegraviditeter. Derfor er vores policy nu, at vi gerne hjælper folk til mange børn, men ét ad gangen,« siger lederen af Rigshospitalets Fertilitetsklinik, Anders Nyboe Andersen.

Nye regler slår igennem
For to år siden fik danske fertilitetslæger nye retningslinjer. Vejledningen om kunstig befrugtning fra Sundhedsstyrelsen henstiller nu til, at kvinder under 37 år højst får lagt ét befrugtet æg op i livmoderen, medmindre hendes æg er af meget dårlig kvalitet, og graviditetschancen dermed er meget ringe.

Retningslinjerne, som lægerne i de skandinaviske lande i flere år har plæderet for, betyder, at tvillingehyppigheden på fertilitetsklinikkerne er halveret på kort tid. Trillinger og firlinger har man ikke set i flere år. Men kvindernes chance for at blive gravide er, bl.a. takket være bedre teknik med nedfrosne æg, holdt oppe.

»Det er ikke helt gratis, det koster nogle flere behandlinger. Hvis vi ville lave så mange børn som muligt, kunne vi jo bare sætte fire-fem æg op, som kan gør visse steder i USA. Men omkostninger ved tvillingegraviditeter – eller hvis man skal ind og frasortere fostre, når kvinden er gravid – er uønskelige,« siger Anders Nyboe Andersen.

Skandinaviske lande har været førende i verden i bestræbelserne på at nedbringe antallet af flerfoldsfødsler.

Lige store chancer
Forskning har vist, at graviditetschancerne er nogenlunde lige store, hvad enten man lægger ét æg eller flere op i kvindens livmoder, hvis æggene ellers er stærke nok. En ottefoldig befrugtning og efterfølgende graviditet som den, der blev fuldbyrdet i mandags på Kaiser Permanente-hospitalet i Los Angeles, er efter både danske og amerikanske lægers mening russisk roulette både medicinsk og socialt, og den diskuteres lige nu heftigt i de amerikanske medier som »vanvittig« og »helt uansvarlig«.

Fertilitetsbehandlingen af kvinden kan være resultatet af en dubiøs privat behandler, som ville se sikre resultater, men den vej tager private klinikker herhjemme ikke. Det er alt for farligt, siger Svend Lindenberg, professor og leder af den private fertilitetsklinik, Nordica i København.

»Tvillinger og især trillinger er hastigt på retur i fertilitetsbehandlingen. Og det er især, fordi lægerne har god moral. Vi ønsker ikke tvillinger. Mange tror, at jo flere æg, man får lagt op, jo større er chancen for graviditet. Sådan er det ikke. Tværtimod er risikoen for komplikationer enorm,« siger Svend Lindenberg.

Tal viser, at risikoen for en præmatur fødsel er fire-fem gange forøget ved tvillinger og godt 45 gange ved trillinger. Dertil kommer risikoen for sygdomme og handicaps hos mor og barn, herunder lammelser, fostervandsforgiftning og sukkersyge.