Landsret idømmer Peter Madsen fængsel på livstid

Inventor Peter Madsen has been given a new date for the last day of his appeal to get his life sentence lessened for the murder and mutilation of Kim Wall in Danish National Court. The trial will conclude on Wednesday September 29th 2018 where the sentencing will also be made known. The trial was supposed to have finished on September 14th but was postponed due to a lay judge falling ill in court. . (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Peter Madsen skal forblive bag tremmer på ubestemt tid.

Det slog et enigt dommerpanel i Østre Landsret onsdag eftermiddag fast.

Landretten stadfæstede således den livstidsdom, som Københavns Byret nåede frem til i sagen i foråret.

Da retsformand Jan Uffe Rasmussen afsagde dommen, stod Peter Madsen ved siden af sin forsvarer Betina Hald Engmark med blikket stift rettet mod dommerne.

I sin afgørelse har landsretten lagt vægt på, at sagen har en »usædvanlig grovhed« og at det er en sag, hvor der »i ganske særlig grad foreligger skærpede omstændigheder« læste retsformanden op og nævnte blandt andet, hvordan Kim Wall var forsvars- og værgeløs, da hun var bundet fast under mishandlingen om bord i ubåden.

»Så i realiteten er det blevet samme resultat som i byretten,« konkluderede Jan Uffe Rasmussen.

»Så er sagen slut og vi hæver retten.«

Peter Madsen vekslede et par ord med sin forsvarer, inden han blev ført ud. På vejen ud, vekslede han et par ord med en af de tre af hans veninder, der gennem ankesagen har støttet ham fra deres plads i den ene ende af retslokalet.

I foråret blev Peter Madsen fundet skyldig i mishandling, drab og parteringen af den svenske journalist Kim Wall om bord på Madsens ubåd »UC3 Nautilus« natten mellem 10. og 11. august 2017.

Byretten idømte Peter Madsen fængsel på livstid som straf.

Sidenhen har den 47-årige ubådsbygger anket straffen i håbet om at få den nedsat, og det er derfor alene straffens længde, som landsretten har taget stilling til.

Ankesagen mod Peter Madsen begyndte først i september og skulle efter planen være afsluttet 14. september, men da en domsmand fik et ildebefindende undervejs, måtte sagen udskydes.