Landmænd taber sag i Højesteret om dyrkning af fredede enge

Landmænd må ikke pløje Værnengene for at så nyt græs, som de tidligere har gjort, lyder det i dom.

Arkivfoto: Landmænd må ikke pløje Værnengene for at så nyt græs, som de tidligere har gjort, lyder det i dom. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

Højesteret stadfæster tirsdag en dom fra landsretten, i en sag om hvad landmændene har ret til at foretage sig på Værnengene, der er et fredet område, ved Ringkøbing Fjord.

Natur- og Miljøklagenævnet - nu Miljø- og Fødevareklagenævnet - har fået medhold, og det betyder, at landmændene ikke må foretage en såkaldt omlægning af arealet fra græs til græs uden en dispensation.

Det vil sige, at landmændene eller de lokale lodsejere ikke må pløje arealerne for at så nyt græs, så det ikke gror til.

Det er på trods af, at klagenævnet i en fredningsafgørelse fra 2004 havde givet udtryk for, at en omlægning af arealet var i orden.

»Men dette kunne ikke føre til et andet resultat«, vurderede Højesteret.

Det vækker glæde hos Danmarks Naturfredningsforening, DN, der vurderer, at dommen kan få betydning for beskyttelse af naturen overalt i landet.

»Forhåbentligt får dommen den betydning, at naturområder i Danmark reelt bliver beskyttet mod landbrugsdrift«, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i DN.

Der holder blandt andet sjældne fuglearter som engryler og brushaner til i Værnengene. Og de får gavn af dagens dom, mener DN.

»Der er nogle særlige sårbare og truede fugle, der skal tages hensyn til. Og det er ikke altid foreneligt med landbrugsdrift«, siger Ella Maria Bisschop-Larsen og fortsætter:

»Dommen slår fast, at det er beskyttelsen, der er vigtigt her. Og kan landbrugsdriften forenes med det, så er det i orden, men det er beskyttelsen, der går forud.«

Højesteret stadfæstede hele landsrettens dom.

Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening, der repræsenterede landmændene, skal betale 40.000 kroner til Miljø- og Fødevareklagenævnet i sagsomkostninger.