Landbruget overrasket over dom

Bopælspligten må formuleres om, så den ikke er i strid med EU-reglerne, men så vi kan opretholde liv på landet, siger Peter Gæmelke.

Dansk landbrug er overrasket over EF-Domstolens dom, der fastslår, at bopælspligten i dansk landbrug er i modstrid med EU's regler. Landbruget bakker op om bopælskravet.

- Som landmænd ønsker vi, at der er en meget stor sammenhæng mellem dem, der ejer jorden, og dem der driver jorden. Det synes vi, vi i meget stort omfang sikrer med bopælspligten. Vi havde ud fra generaladvokatens indstilling ventet, at sagen lå på den flade hånd, siger Dansk Landbrugs formand, Peter Gæmelke. EF-Domstolens generaladvokat konkluderede sidste år, at bopælspligten ikke er i strid med reglerne, men domstolen kom torsdag til den modsatte konklusion.

Landbruget er parat til at drøfte nye regler, der ikke er i strid med traktaten, men så de stadig opfylder formålet om at opretholde liv på landet.

/ritzau/