Læs hele den russiske ambassadørs kritik af Danmark: »Det er på tide at høre op med at forgifte det danske samfund«

Mikhail V. Vanin kritiserer den danske regering for at komme med »russofobiske« meldinger. Den øverste chef for Forsvarets Efterretningstjeneste har tilsluttet sig et »antirussisk hysteri«, mener ambassadøren.

Ruslands ambassadør i Danmmark, Mikhail V. Vanin, er ifølge den russiske ambassade født i 1960 og har en ph.d.-grad i økonomi. Før han blev ambassadør i Danmark, var Mikhail V. Vanin hoveddirektør for Ruslands Udenrigsministerium, og før det var han ambassadør for Den Russiske Føderation i Republikken Slovenien. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

De seneste to døgn er Vestens konflikt med Rusland så at sige rykket til København.

I et interview med Berlingske tirsdag påpegede chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, en risiko for russiske påvirkningsaktioner i Danmark, herunder muligheden for at præge et folketingsvalg.

Senere tirsdag svarede den russiske ambassadør i Danmark, Mikhail V. Vanin, igen. Her kan du læse Berlingskes oversættelse af ambassadørens kritik.

»Udtalelse fra ambassadøren for Den Russiske Føderation til Kongeriget Danmark, M. Vanin

Russofobiske udtalelser i de danske medier kommer ikke som nogen overraskelse for os. I løbet af de seneste par år har såkaldte eksperter og analytikere af Rusland med misundelsesværdig vedholdenhed kappedes om, hvem der kunne fremlægge den mest livlige russiskfjendtlige erklæring og dermed minde den danske offentlighed om deres eksistens. Vi har ikke hørt en eneste sober vurdering af russisk-danske forhold eller fået anvist mulige veje ud af den nuværende krise fra det danske panel af eksperter.

Det er dog stadig farligst, når den slags grundløse udtalelser kommer fra fagfolk, der har et ansvar for at forsyne landets ledelse med en objektiv vurdering af de udfordringer og trusler, Kongeriget Danmark står over for lige her og nu (terrorisme, migration, radikalisering af befolkningen osv.).

Tidligere har vi hørt russofobiske udtalelser fra Danmarks forsvarsminister, hr. Claus Hjort Frederiksen, om Ruslands påståede indblanding i valghandlinger og udbredelsen af falske nyheder. Nu kan vi konstatere, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, hr. Lars Johan Findsen, har sluttet sig til det antirussiske hysteri.

I stedet for at overveje måder at komme ud af den krise, som har udviklet sig i vores indbyrdes forhold, og vende tilbage til forhandlingsbordet for at diskutere fælles bekymringer, som det blev demonstreret af præsidenterne for Rusland og USA i Helsinki, tillader København sig endnu en gang at anklage mit land uden at fremlægge nogen beviser. Og igen gør man det som tidligere gennem medierne.

Endnu en gang får Rusland skyld for »med stor sandsynlighed« at have blandet sig i alle mulige valg. Samtidig hedder det i den erklæring, som den 24. juli blev udsendt af den tyske føderale efterretningstjeneste i Berlin, at en historie om såkaldt »indblanding« i valget til Forbundsdagen i 2017 fra russiske hackere ikke kunne bekræftes.

Jeg anser det for ekstremt farligt, at emnet russisk indblanding i danske valg aktivt fremmes i de danske medier. Jeg tvivler på, at nogen vil være i stand til tydeligt at forklare meningen med disse påståede handlinger.

Men efter en måned med positive nyheder fra Rusland i forbindelse med FIFA verdensmesterskabet 2018, hvor danske fans med egne øjne har kunnet se det åbne og gæstfri Rusland, som på enhver måde adskiller sig fra det, der skrives om mit land i de danske medier, er det tydeligt, at de glødende russofober omsider har haft held til at udgyde den gift, de har ophobet gennem den tid.

Den slags holdninger er uprofessionelle og snævertsynede. Det står ikke klart, hvad formålet er med at sikre, at de russisk-danske forbindelser fortsat forværres. Men én ting er tydelig: De, der er interesseret i at fastholde den nuværende situation, er dem, som holder mest af krig, og som kun ser profit i en manglende stabilitet. Men måske skyldes det blot hedebølgen, og disse brushoveder vil kunne køle panden af til efteråret.

En sidste ting. Det er på tide at høre op med at forgifte det danske samfund med den slags vederstyggeligheder.

M. Vanin«.