Lærernes sygefravær er eksploderet på et år

I et stort antal kommuner er lærernes sygefravær på bare ét år blevet mindst 20 procent højere, viser en opgørelse.

Foto: Steffen Ortmann

Lærerne melder sig oftere og oftere syge i mange af landets kommuner. Det viser en opgørelse, som Danmarks Lærerforening har lavet, skriver Politiken.

I alt 33 kommuner indgår i opgørelsen. Og ud af dem har 23 kommuner oplevet lærernes sygefravær stige med mindst 20 procent på et år.

Kun i én af kommunerne er lærernes sygefravær faldet.

Forklaringen skal findes i lærernes nye arbejdstidsregler, siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen til Politiken:

»Lærerne oplever, at der er for mange opgaver, i forhold til den tid der er til rådighed. Folk går uforberedte ind til undervisningen. De føler ikke, at de får lavet deres opgaver godt nok, og det presser simpelthen lærerne.«

Han vil i de kommende overenskomstforhandlinger blandt andet forsøge at sikre mere forberedelsestid til lærerne.

Ifølge opgørelsen er sygefraværet i mange kommuner steget fra et beskedent niveau. Det gælder blandt andet i Guldborgsund Kommune, hvor fraværsprocenten er steget fra 4,14 i efteråret 2013 til 6,13 et år efter.

Folkeskoleforsker og forskningschef på VIA University College Andreas Rasch-Christensen kalder alligevel stigningen »foruroligende«.

Han påpeger, at det går ud over eleverne, når lærerne sygemelder sig, og de i stedet må undervises af en vikar, der ikke nødvendigvis er læreruddannet eller uddannet i det pågældende fag.