Lærerne skal agtes og ikke have skældud

Unge svigter læreruddannelsen, fordi folkeskolen har været under hård beskydning, siger arbejdsmarkedsforsker. Men ifølge undervisnings-minister Bertel Haarder (V) er det et overstået kapitel.

Ku du tænke dig at blive mødt med kritik fra politikere, medier og forældre. Holder du af at blive kontrolleret og styret af folk, der ved alting bedst. Og ka du nøjes med en løn på det jævne. Så er jobbet som folkeskolelærer lige noget for dig!

Arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen lægger ikke fingrene imellem, når han skal forklare, hvorfor antallet af ansøgninger til læreruddannelsen falder for femte år i træk i år med 17 pct. og truer fundamentet under velfærdssamfundet:

Der for lidt prestige og for meget skældud i jobbet som skolelærer, og derfor vil de unge mænd lidt firkantet sagt hellere til lønfest på det private jobmarked, mens de unge kvinder prøver at finde en anden god gerning end lærergerningen.

»Generelt er der tendens til, at mændene forlader den offentlige sektor. Kvinderne vil gerne arbejde med mennesker, men når de også fravælger læreruddannelsen, skyldes det, at skolen har været under hård beskydning, og at jobbet som lærer miskrediteres,« siger Flemming Ibsen.

Han beskylder regeringen for en benhård og detaljeret styring af folkeskolen. Og bedre bliver det ifølge Flemming Ibsen ikke af, at unge, som overvejer en seminarieuddannelse, også må høre Danmarks Lærerforening jamre over et elendigt job med stress og manglende indflydelse.

Hvordan kan udviklingen vendes?

»Regeringen snakker om kvalitetsreform og trepartsaftaler. Men det handler helt banalt om få arbejdsglæden tilbage til skolerne. Offentligheden skal anerkende lærernes kompetencer. Lærerne har ekspertisen i undervisning, og de skal mødes med agtelse og respekt og måske også have mere i løn,« siger Flemming Ibsen.

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) er stort set enig.

»Vi har haft en negativ debat om folkeskolen, fordi der var noget, der skulle rettes op. Vi var nødt til at sætte fokus på nogle af de svage sider, men det er et overstået kapitel nu. Skolereformerne er vedtaget, og de tager hverken initiativet eller den pædagogiske frihed fra lærerne,« siger Bertel Haarder.

Med bl.a. en ny læreruddannelse og ekstra penge i forbindelse med kvalitetsreformen, vil den negative spiral ifølge undervisningsministeren blive brudt hvilket fører til en stigning i antallet af lærerstuderende.

»Vi skal sætte alle sejl til, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at medvirke til en opvurdering af skolen og lærergerningen. Læreruddannelsen er en lederuddannelse, der kan bruges i mange job. Og de elever, der har valgt den, er meget glad for den,« siger Bertel Haarder.

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Martin Henriksen foreslår, at regeringen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal fremlægge en langsigtet strategi for, hvordan der kan gøres op med læreruddannelsens imageproblemer.