Lærerne kan forberede sig på to ud af tre skoler

På langt de fleste skoler er der plads til, at lærerne kan forberede sig på skolen, lyder meldingen fra skolelederne. Langt hovedparten af skolelederne vil have lærerne til at gå senere hjem fra skolen.

Skolelederne støtter hverken kommunerne eller lærerne, der her demonstrerer på Christiansborg Slotsplads. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest Andersen

På to ud af tre skoler er der plads og faciliteter til, at lærerne kan sidde og forberede sig på skolen i stedet for at gøre det hjemme. Det viser et rundspørge blandt skolelederne, som Berlingske bragte i maj 2012. Det skete i forbindelse med, at Skolelederforeningens formand Anders Balle foreslog, at lærerne som hovedregel skal forberede sig på skolen i fællesskab i stedet for alene hjemme i privaten.

På en tredjedel af skolerne kniber det dog med pladsen, og halvdelen af disse skoler har så trange forhold, at der slet ikke er mulighed for, at alle lærerne arbejder på skolen i normal skoletid.

Anders Balle mener, at der i dag er endnu flere skoler med egnede arbejdspladser end på tidspunktet for Berlingskes undersøgelse.

»Langt de fleste skoler har efterhånden fået indrettet sig sådan, så lærerne kan arbejde på skolen hele dagen. Det er mit indtryk, at siden rundspørgen for knap et år siden er der sket et yderligere skridt i retningen af at sikre gode faciliteter for lærerne på stort set alle landets skoler,« siger Anders Balle.
  
Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er uenig. Han mener, at det bliver en »kæmpeudfordring« at få plads til lærernes forberedelse på skolerne, og at de færreste skoler er gearede til det. 

»Det er min opfattelse, at meget få skoler i virkeligheden er indrettet til, at lærerne kan opholde sig på skolen i hele deres arbejdstid. Lederne skal derfor sørge for, at der er arbejdspladser til lærerne med computere, skriveborde, og hvad der ellers hører sig til,« siger han. 

Danmarks Lærerforening har i forbindelse med de igangværende forhandlinger foreslået, at alle skoler skal forpligtes til at stille passende faciliteter til rådighed for lærerne, så de kan arbejde mere på skolen.
 
 
I dag i Politiken udtaler Anders Balle igen, at han mener, at lærerne skal være mere på skolen. Arbejdstidsaftalen skal ændres, så skolelederen får bedre mulighed for at disponere over lærernes tid. Det tolker KLs chefforhandler Michael Ziegler (K) som en støtte til KL i arbejdskonflikten med Danmarks Lærerforening, som i øjeblikket behandles i Forligsinstitutionen.

»Anders Balles udmelding er rigtig fornuftig. Opbakningen fra skolelederne kommer forhåbentlig til at påvirke den folkelige opinion til vores fordel. Og har man folkets opbakning i sådan en sag, kommer man til at stå stærkere,« siger Michael Ziegler.

Anders Balle afviser dog Zieglers udlægning.

»Vi ønsker en arbejdstidsaftale, der er justeret, og det ønsker KL jo ikke. Så vi støtter ingen af parterne, men det er voldsomt vigtigt, at både lærerne og KL kan bakke op om aftalen. Og hvis det skal lykkes, er begge parter altså nødt til at rykke sig,« siger Anders Balle.

Lærere skal senere hjem 

Anders Bondo Christensen hæfter sig også ved, at Anders Balles ønske om, at lærerne i højere grad skal forberede sig sammen på skolerne er »old news« og ikke kræver, at lærernes arbejdstidsaftale helt skal droppes, sådan som KL ønsker. 

»Der er ikke meget nyt i det, Anders Balle siger, og jeg opfatter det bestemt ikke som et angreb på lærerne. Jeg ser ingen problemer i, at vi skal være mere tilstede på skolerne - de justeringer kan vi sagtens lave i vores arbejdstidsaftale,« siger Anders Bondo Christensen.

Berlingskes rundspørge til skolelederne i maj 2012 viste, at Anders Balle har stor opbakning til sit synspunkt. Otte ud af de 10 skoleledere i rundspørgen tilkendegav, at de var meget enige eller enige i, at lærerne som hovedregel skal gennemføre forberedelse og evaluering på skolen frem for derhjemme.

I dag afholder Skolelederforeningen repræsentantskabsmøde i Odense, hvor de forventes at vedtage en udtalelse om konflikten.

Befolkningens støtte til både regeringens skolereform og KL er på retur. Ifølge en Gallup-måling i Berlingske onsdag støtter et flertal i befolkningen dog stadig kommunerne, mens befolkningen nu er delt i støtten til skolereformen. Modstanden er størst blandt rød bloks vælgere.