Lærerformand: Vi risikerer alvorlig lærermangel

Formanden for Danmarks Lærerforening er bekymret over, at omkring hver tiende lærer i folkeskolen har sagt farvel til sit job i løbet af det år, der er gået, siden folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler trådte i kraft.

Landets folkeskolelærere har udtrykt bekymring og utilfredshed over skolereformen og de nye arbejdstidsregler, og nu materialiserer det sig i, at flere forlader jobbet som folkeskolelærer, viser nye tal. Og det vækker bekymring hos Danmarks Lærerforening.

Tallene fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser, at hver tiende - 10,9 procent - af lærerne har forladt deres job fra oktober 2013 til oktober 2014.

»Det efterlader os med en meget stor udfordring, fordi vi får brug for de hænder i folkeskolen. Mange kommuner giver allerede udtryk for, at de har vanskeligt ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft,« siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.

En undersøgelse fra Kommunernes Landsforening (KL) viste i efteråret, at 37 procent af landets kommuner oplever problemer med at rekruttere lærere. Desuden har der de senere år været et stort fald i antallet af lærerstuderende.

Anders Bondo Christensen er ikke overrasket over, at 10,9 procent af lærerne har taget afsked fra 2013 til 2014, da han på medlemsmøder rundt om i landet allerede har snakket med mange lærere, der har valgt at sige farvel. Men han synes, at det nye tal er voldsomt.

Sammenligner man med tidligere år, er tallet dog ikke tårnhøjt. Andelen af lærere, der har taget deres afgang årligt fra 2008 til 2011 lå på 9,7 procent, herefter faldt procentdelen til 8,7 i 2011-2012 og til 8,4 procent i 2012-2013.

Forskellen er dog, pointerer Anders Bondo Christensen, at lærerne i årene 2008-2011 i høj grad blev afskediget på grund af finanskrisen, mens det nu er lærerne selv, der vælger at sige op.

Danmarks Lærerforening forhandlinger lige nu overenskomst med KL, og selvom formanden ikke vil ud med, hvad han præcist håber, der kommer ud af forhandlingerne, peger han på, at det største problem for mange lærere er, at de ikke har nok tid til at forberede sig til undervisningen.

»Jeg ved ikke, om man behøver være lærer for at forestille sig, hvordan det er at stå time efter time over for 25 elever uden at være ordentligt inde i det stof, man skal undervise i, og uden at man har kunnet forberede sig i forhold til netop den klasse, Det er for mange lærere en meget stor belastning,« siger Anders Bondo Christensen.

Han håber, at forhandlingerne giver skolerne og lærerne mulighed for at løfte opgaven med den nye skolereform.