Lærerforening: Afskaf ventelister for at bremse etnisk skævvridning på gymnasier

En stigende etnisk opdeling af eleverne på landets gymnasier kan skade det faglige niveau. Det frygter Gymnasieskolernes Lærerforening og flere rektorer, som efterlyser tiltag for at standse udviklingen.

Elever på Ørestad Gymnasium. Ørestad er blandt de danske gymnasier med mange muslimske elever, mens Høje Taastrup Private Gymnasium ifølge Danmarks Statistik topper listen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Lars Just/Ritzau/Scanpix

Det er nødvendigt at indføre konkrete tiltag for at stoppe den tiltagende etniske opsplitning på landets gymnasier.

Det vurderer formand Tomas Kepler fra Gymnasieskolernes Lærerforening, efter at rektorer i Kristeligt Dagblad har advaret om, at en stigende etnisk opdeling kan skade det faglige niveau i gymnasierne.

»Det er helt entydigt en fordel, at flere unge fra indvandrerfamilier tager en gymnasial uddannelse. Det bekymrende er, om vi får en ordentlig sammensætning af elever med forskellige socioøkonomiske baggrunde, så gymnasieskolerne rent faktisk kan løfte deres opgave,« siger Tomas Kepler.

Selv-segregering truer gymnasier

»Vi har set på nogle gymnasier, at det er et reelt problem, når elevsammensætningen bliver for skæv. For så begynder eleverne at selv-segregere sig,« siger han og uddyber:

»Hvis man får en for stor andel af elever med indvandrerbaggrund, så begynder de andre elever altså på et tidspunkt at søge over i skoler med flere elever, der minder om dem selv. Hvis der kommer for mange elever fra uddannelsesfremmede hjem, så er det klart, at det kan påvirke det faglige niveau. Det kan samtidig medføre et højere elevfrafald, hvilket rammer gymnasierne på deres økonomi. Nogle steder begynder det decideret at true gymnasiers eksistensgrundlag«.

Samtidig bliver det vanskeligt for gymnasierne at tjene et almentdannende formål, hvis elevgrupperne på de forskellige gymnasier bliver for ensartede, siger Tomas Kepler.

Han efterlyser konkret, at spørgsmålet om elevfordeling på gymnasierne bliver håndteret i samarbejde på tværs af regionerne. Og ikke mindst, at man afskaffer gymnasiernes ventelister for eleverne.

»Vi anbefaler klart, at man forbyder ventelister på gymnasierne. Ventelisterne holder døren for optagelse åben og gør dermed, at nogle gymnasier kan vokse sig store på at optage elever, der vælger ét gymnasium fra frem for et andet. Det er et udtryk for et usundt konkurrenceincitament blandt gymnasierne,« siger Tomas Kepler.

Anbefalinger på vej

Han er samtidig enig med rektor på Høje Taastrup Gymnasium Mogens Andersen, som i Kristeligt Dagblad har peget på, at en del af løsningen kunne være en såkaldt skoledistriktsmodel, sådan at elevernes bopæl bestemmer, hvilket gymnasium de hører til.

Fordelingen af landets gymnasieelever har længe været diskuteret på Christiansborg. Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre og Konservative har ønsket sig en midlertidig model, der tillader regionsrådene at overtrumfe lokale fordelingsudvalg, hvis bestemte gymnasier får for mange ansøgere med udenlandsk baggrund.

Afgående undervisningsminister Merete Riisager (LA) nedsatte sidste år en ekspertgruppe under tidligere Venstre-minister Rikke Hvilshøj, som skal analysere udfordringerne med elevfordelingen og opstille nye modeller for elevfordeling.

Gruppen forventes at aflevere sine forslag i slutningen af juni i år.