Læreres sygefravær steget markant i København

Sygefraværet blandt københavnske folkeskolelærere er steget i august og september. Årsagen er et større arbejdspres i forhold til reform og arbejdstidslov, mener Københavns Lærerforening.

Folkeskolelærere i København er markant mere syge end tidligere. Ud af 68 københavnske folkeskoler har 47 oplevet en stigning i sygefraværet i august og september i år, og på enkelte skoler er stigningen mangedoblet i forhold til sidste år, viser den seneste opgørelse over sygefraværet fra Københavns Lærerforening (KLF).

Udviklingen kommer langt fra bag på lærerforeningen, der organiserer 5.000 lærere og børnehaveklasseledere. Her hæfter næstformand Lars Sørensen sig ved, at fraværet er steget som følge af skolereformen, og han frygter, at det vil øges yderligere.

»Det er først og fremmest et udslag af et øget arbejdspres. Desuden tror jeg, at forskellene i størrelsen af fraværet på skolerne er udtryk for, at man nogle steder har været bedre til at indføre reform og arbejdstid end andre steder,« siger Lars Sørensen.

Han peger på, at det gennemsnitlige undervisningstimetal i København er steget med to til tre timer om ugen, og det er med til at presse skolelærerne, mener han.

»Det gør, at lærerne har en oplevelse af at stå uforberedt til undervisningen. Og det er jo selve kerneydelsen for lærerne.«

Ifølge KLF består en stor del af det stigende fravær i langtidssygemeldinger, og det er det mest bekymrende, betoner Lars Sørensen.

»Ellers kunne fraværet være udtryk for en influenza-epidemi, men langtidssygemeldinger bunder jo i noget langt mere alvorligt.«

KLF har være i kontakt med skoler, hvor tillidsrepræsentanterne har fortalt om et svært samarbejde og et dårligt arbejdsmiljø efter reformen.

»Og hvis der ikke lokalt er en ordentlig dialog og opmærksomhed på de medarbejdere, der er pressede, går det galt,« siger næstformanden og understreger, at skolelederne samtidig også er pressede.

»På skolerne er man nødt til at få snakket om, hvordan vi får en reform og en arbejdstid til at fungere bedst muligt. At man ikke forventer, at alting kan fungere fra dag ét, og at man er opmærksom på, at den enkelte har brug for at møde velforberedt op til undervisningen.«

Der er dog også positive resultater i opgørelsen. Omkring en tredjedel af skolerne i København har et lavere fravær end sidste år, og enkelte skoler er tilmeld lykkedes med at halvere fraværet.