Lærere: Karakterer gør ikke elever dygtigere

Et nyt forsøg med at droppe karakterer på gymnasierne, bliver budt velkommen hos Gymnasiernes Lærerforening. Vi bliver nødt til at gøre op med karakterræset, lyder meldingen.

Det spænder ben for elevernes læring, hvis de ikke har plads til at stille skæve og dumme spørgsmål. Det mener Gymnasieskolernes Lærerforening, der byder karakterløse klasser velkomne.

Øregård Gymnasium i Hellerup har som noget nyt oprettet en 1. g-klasse, hvor man har valgt at droppe de løbende karakterer i undervisningen. Formålet er at skabe et bedre rum for læring.

»Vi ved, at det ikke gør eleverne dygtigere, at de får karakterer. Det kan spærre for deres læring, at der så meget fokus på karakterer. Det, de lærer noget af, er processen, de går igennem og den vejledning, de får,« siger formand for Gymnasiernes Lærerforening Annette Nordstrøm Hansen.

Annette Nordstrøm Hansen mener, det er vigtigt, at man skaber et undervisningsmiljø, hvor eleverne tør stille skæve spørgsmål og vise, at man ikke har forstået tingene, frem for hele tiden at vise sig frem. Jagten på karakterer kan bidrage til, at eleverne ikke tør vise usikkerhed i undervisningen, fortæller hun. Hun understreger, at »vi ikke skal have en kultur, hvor det ikke er muligt at stille dumme spørgsmål.«

Samtidig pointerer hun, at det ikke handler om at afskaffe karakterer, men om at vægte, hvor stor fokus, der skal være på dem.

»Det er ikke et spørgsmål om, at vi ikke skal træne eleverne til at gå til eksamen og kunne få høje karakterer, for det skal vi selvfølgelig. Spørgsmålet er, om det behøver være så stort et fokus allerede i 1. g,« siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun forudser, at initiativet vil sprede sig rundt om i landet, og tror på, at flere gymnasier snart vil indføre lignende modeller.

Hos Danske Gymnasier er man enig i, at det er den rigtige retning at gå i, hvis man skal »prøve at komme i clinch med den udfordring,« der er i forhold til karakterræset.

Dog forholder næstformand Jakob Thulesen Dahl sig mere kritisk over for at implementere projektet på samtlige af landet gymnasier.

Han har mistillid til, om man kan udrulle en bestemt form på landets gymnasier, men tror på, at forsøget kan bidrage med nogle positive resultater, der kan bruges forskelligt rundt om på landets skoler.

»Der er forskel på, om man er skole i Lemvig, Brønderslev eller i Hellerup, men det handler om, at alle skoler skal blive dygtige til at have tid til at reflektere og tid til eleverne. Man skal give ordentlig feedback, og det handler ikke kun om en karakter,« siger Jakob Thulesen Dahl.