Lærere fravælger naturfag

Skoleelevere risikerer i stigende grad at blive undervist af lærere uden de nødvendige linjefag, især i naturfag. Bertel Haarder er meget bekymret over, at færre studerende vælger natur/teknik som linjefag efter indførelse af den ny læreruddannelse.

Foto: Brian Bergmann

Der uddannes alt for få lærere med de nødvendige kvalifikationer til at undervise i folkeskolen. Antallet af lærerstuderende, der vælger linjefag i natur/teknik er faldet med 70 procent, siden den ny læreruddannelse blev indført i 2007. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet over de lærerstuderendes valg af linjefag på den gamle og ny læreruddannelse.

Ændres tendensen ikke, vil eleverne i folkeskolen i de kommende år i stigende grad blive undervist af lærere uden linjefag i faget. Knap hver fjerde lærer er i dag over 54 år, og skolerne kan dermed blive nødt til at erstatte de ældre lærere med nyuddannede uden den nødvendige faglige ballast.

Haarder er bekymret
Undervisningsminister Bertel Haarder (V) har indkaldt forligspartierne og følgegruppen bag læreruddannelsen.

»Jeg er meget bekymret over især den ringe tilslutning til de naturvidenskabelige fag, men også over tilslutningen til f.eks. tysk og billedkunst. Jeg forestiller mig, at vi i første omgang går i gang med forsøg allerede fra efteråret,« siger Bertel Haarder.

Han ønsker hurtig handling af frygt for, at de faglige miljøer på seminarierne dør ud, når der ikke er studerende nok til at have f.eks. naturfagslærere ansat.

Med reformen af læreruddannelsen i 2007 ønskede politikerne at styrke naturfagene, der kom til at »fylde« mere. Men det har øjensynligt afskrækket de studerende.

»Det almene gymnasium har uddannet færre og færre med naturfag, og det er det, der svier til os nu. Det er ikke så mærkeligt, at man ikke vælger naturfag på seminariet, når man ikke har haft det i gymnasiet,« siger Haarder.

På den gamle læreruddannelse valgte de studerende samlet set 37 pct. flere linjefag end på den nye. Forklaringen er dels, at antallet af lærerstuderende er faldet, dels at de studerende på den nye uddannelse kun skal have to-tre linjefag mod tidligere fire.

Størst tilbagegang opleves i faget »Materielt design«, der er fællesfag for sløjd og håndarbejde. Faget har oplevet et fald på 84 pct.

Læreren som ekspert
Også hos kommunerne er der stor bekymring.

»Vi er kede af udviklingen, for vi vil gerne kunne ansætte linjefagsuddannede lærere på folkeskolerne. Vi trænger til en solid kampagne for at slå på tromme for læreruddannelsen. Vi skal tale lærerjobbet op og gøre opmærksom på, at det er et spændende job, som man i vidt omfang selv kan tilrettelægge,« siger Jørn Sørensen (R), formand for Børne- og kulturudvalget i KL.

Både Jørn Sørensen og Bertel Haarder er grundlæggende tilfredse med den nye læreruddannelse og vil fastholde antallet af linjefag på to-tre for at sikre fordybelse og højere faglighed.

»Én af måderne at højne respekten for lærergerningen er netop at gøre lærerne til eksperter, så de kan hamle op med både børn og forældre,« siger Bertel Haarder.