Læger vil have lov til at opkræve pjækkebøder

Praktiserende læger skal have mulighed for at opkræve gebyrer hos patienter, der udebliver, på samme måde som tandlæger og speciallæger kan gøre det, lyder det fra lægernes faglige organisation.

Praktiserende læger, der opkræver pjækkebøder af patienter, befinder sig på den forkerte side af loven.

Sådan lyder det fra formand for Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn og medlem af regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Meldingen kommer, efter at en lægeklinik i Holstebro er kommet i vælten, fordi klinikken opkræver et gebyr på 250 kroner for patienter, der ikke møder op.

Men Praktiserende Lægers Organisation (PLO) finder det helt rimeligt, at praktiserende læger kan opkræve gebyrer for udeblivelse - i lighed med speciallæger, tandlæger og sygehuse.

»Vi er indtil nu gået ud fra, at de praktiserende læger gerne måtte opkræve gebyrer som selvstændige erhvervsdrivende. Der er andre fagpersoner, for eksempel praktiserende speciallæger, men også sygehuse, der gerne må opkræve gebyr. Vi har antaget, at det må vi også,« siger direktør i PLO Peter Orebo Hansen.

Hvor mange praktiserende læger, der har indført gebyrer, har PLO ikke noget overblik over. Men det er forholdsvist udbredt hos eksempelvis tandlæger og speciallæger. Også Region Midtjylland er på vej til at indføre en forsøgsordning med gebyrer for udeblivelse på regionshospitalerne i Silkeborg og Viborg.

»Det bør være sådan, at de praktiserende læger ligesom tandlæger og speciallæger kan opkræve gebyrer, hvis man mener, det er det, der skal til. De praktiserende læger skal ikke behandles anderledes end andre i sundhedssystemet,« siger Peter Orebo Hansen.

PLO er derfor parat til at bringe sagen op over for regionerne, så muligheden for at opkræve gebyrer kan blive føjet ind i overenskomsten mellem læger og regioner.

Men den idé er regionerne ikke umiddelbart med på.

»Vi kan ikke se, at gevinsten ved at give lov til at opkræve gebyrer er stor nok til at opveje ulemperne,« siger Anders Kühnau.

Han mener, det vil gå udover tillidsforholdet mellem læge og patient, hvis den praktiserende læge kan stikke patienten en »bøde«.

Desuden har den praktiserende læge ifølge Anders Kühnau ikke samme udgifter som en speciallæge eller et sygehus, hvis patienten udebliver.

»Selvfølgelig er det ikke hensigtsmæssigt, at en patient udebliver, men hvis det sker, kan den praktiserende læge ofte tage den næste patient ind fra venteværelset,« siger Anders Kühnau.