Læger: Patienter skal behandles forskelligt

Læger skal være bedre til at henvise kræftpatienter til rehabilitering, selv om de ikke beder om det. Det erkender Lægeforeningen, der vil have kortlagt problemet.

Det kommer bag på Lægeforeningens formand, at hans kollegaer er langt mindre tilbøjelige til at henvise kræftpatienter med en kort eller ingen uddannelse i bagagen til genoptræning efter et sygdomsforløb.

Reaktionen kommer ovenpå en ny, stor undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, der viser, at de højtuddannede har 33 procent større chance for at få en henvisning til rehabilitering.

»Tallene i sig selv er overraskende høje. Det overrasker mig, at man ikke i tilstrækkeligt omfang får henvist de kortuddannede, og jeg synes, det er noget, man skal gøre en aktiv indsats for at få lavet om på,« siger Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen.

Regeringen har afsat 134 millioner kroner til, at kommunerne netop kan styrke deres genoptræning af kræftpatienter, og der er taget initiativer til mere patientinddragelse og forløbsprogram om rehabilitering for hver enkel kræftpatient.

Det er gode initiativer, mener lægeformanden, men ikke nok til at løse problemet.

»Jeg tror ikke, man kommer uligheden til livs med et eller flere initiativer. Det er noget, man skal være opmærksomme på altid, for patienter er forskellige, og hvis man ikke også behandler patienter forskelligt, så når man ikke at give alle samme niveau af behandling,« understreger han.

»Der er ingen tvivl om, at patienter, som efterspørger noget i højere grad, nok også får det. Der skulle man så bare som læge også være i stand til at fange dem, der ikke selv efterspørger det,« erkender Mads Koch Hansen.

Han kan godt se en mulig sammenhæng mellem, at højtuddannede har en større tendens til at efterspørge rehabiliteringsforløb, og derfor også i endnu højere grad sikrer sig at blive henvist. Til gengæld er han overbevist om, at ingen læger bevidst ønsker at forskelsbehandle.

Der er brug for en kortlægning af årsagerne til, at det alligevel sker. Der skal sættes ind med en målrettet indsats, hvis det eksempelvis skyldes et svigt af visse patientgrupper, eller lægernes manglende viden om kommunernes rehabiliteringstilbud. Sidstnævnte kan efter lægeformandens overbevisning, også spille en væsentlig rolle i de manglende henvisninger.

»Lægers kendskab til kommunernes tilbud skal være godt. Derfor ville det også hjælpe, hvis kommunerne havde ensrettede tilbud, så der var krav om, hvad de skal kunne levere, så man ved, at man kan henvise til det samme i alle kommuner,« siger Mads Koch Hansen.