Læger: Patienter får samlet mere sundhed for pengene

Et nyt udspil fra Danske Regioner til prioritering af lægemidler bør afprøves, mener Lægeforeningen.

Der er ros fra Lægeforeningen til Danske Regioners udspil om prioritering af medicin. Det skal understøtte en mere fair fordeling af ressourcerne i sundhedsvæsenet.

Danske Regioner præsenterer deres medicinudspil fredag på et pressemøde.

Ifølge forslaget skal et nyt medicinråd i modsætning til tidligere også inddrage prisen i vurderingen af den medicin, patienter tilbydes som standardbehandling.

- Det vil understøtte en mere fair fordeling af ressourcerne, og at patienterne samlet set får mere sundhed for pengene, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Han peger desuden på, at det er oplagt at samle opgaverne for regionernes nuværende prioriteringsorganer, RADS og KRIS, og at styrke muligheden for at foretage mere avancerede sundhedsøkonomiske analyser hos regionernes indkøbsorganisationen AMGROS.

- Det giver god mening at samle ekspertisen, og den nye model vil samtidig gøre det nemmere for regionerne at forhandle sig til lavere priser på lægemidler.

- Begge dele har vi arbejdet for i Lægeforeningen gennem længere tid, og vi ser det som meget vigtige fremskridt, siger Andreas Rudkjøbing.

/ritzau/