Læger og sygeplejersker gør ældre til kastebolde

Sygehuse og kommuner er uenige om, hvornår patienter er raske nok til at blive udskrevet. 82 pct. af de kommunale sygeplejersker oplever, at borgere sendes ud fra hospitalet, før de er færdigbehandlet, viser undersøgelse.

Afsnitskoordinator og sygeplejerske Ulla Coldsted fra Helsingør Kommunes Rehabiliterings- og Træningscenter i Snekkersten hjælper en patient. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Forleden modtog det kommunale rehabiliterings- og træningscenter i Snekkersten en kvindelig patient, som netop var udskrevet fra hospitalet. Hun ankom klokken 16, men der fulgte ingen oplysninger med om, hvad hun havde modtaget af behandling på hospitalet for den lidelse, hun var blevet indlagt med, og hun havde det tydeligvis meget dårligt.

Sygeplejersken på centret forsøgte forgæves at få hjælp fra den afdeling, hun havde været indlagt på. I stedet fik hun fat i en vagtlæge, der valgte at tilkalde en ambulance, og klokken 19 – blot tre timer efter ankomsten til centret – var patienten tilbage på sygehuset.

»Hun er ikke kommet tilbage hertil, så der må være noget alvorligt galt med hende. Men under alle omstændigheder er det et helt urimeligt forløb, som skaber en enorm forvirring og utryghed hos både patienten og de pårørende,« siger afsnitskoordinator og sygeplejerske Ulla Coldsted fra Helsingør Kommunes Rehabiliterings- og Træningscenter i Snekkersten.

Forløbet er desværre langtfra et særtilfælde. Skrøbelige ældre med ofte alvorlige, komplicerede sygdomme kastes rundt mellem sygehuse, plejehjem og kommunale træningscentre, fordi systemerne – regionerne og kommunerne – arbejder for dårligt sammen og er uenige om, hvornår patienterne er færdigbehandlede og kan udskrives.

Lægerne har urealistiske forestillinger om, hvad sundhedsmedarbejderne kan levere efter udskrivelsen til de kommunale institutioner, hvor der ikke er de fornødne kompetencer og ressourcer til at håndtere de meget komplekse patienter.

Alene på centret i Helsingør Kommune må man derfor sende fire-seks patienter om måneden retur til sygehuset inden for det første døgn, fordi de er for syge til at blive på centret, som er uden lægeligt beredskab og derfor heller ikke har adgang til at ordinere medicin.

Og i en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd tilkendegiver 82 pct. af de kommunalt ansatte sygeplejersker, at de inden for den seneste måned har oplevet, at borgere er blevet udskrevet, før de var færdigbehandlede. 61 pct. af sygeplejerskerne tilkendegiver desuden, at de inden for den seneste måned har oplevet, at hospitalsindlæggelser for borgere kunne være forebygget med den rette sundhedsfaglige indsats, fremgår det af undersøgelsen, som offentliggøres i dag i »Sygeplejersken«.

»Det er helt urimeligt. Patienterne kommer i klemme og er blevet gidsler i et system, som ikke fungerer,« siger formand for Danske Patienter Lars Engberg.

Overvejer analyse af sengebehov

Blandt sygeplejerskerne er vurderingen, at de stadig kortere indlæggelser og den hurtigere udskrivning af stadig flere patienter med meget komplekse sygdomme bl.a. kan kædes sammen med, at regionerne de senere år har nedlagt et stort antal sengepladser for at effektivisere. Det er imidlertid sket, uden at der i samme periode er sket en udbygning af kapaciteten og kompetencerne ude på plejehjemmene og i hjemmeplejen i det kommunale sundhedsvæsen.

»Regionerne har måske lidt groft sagt lukket sengepladser ud fra især økonomiske overvejelser uden at sikre sig, at kommunerne har kompetencer og tilbud til at gribe patienterne, dér hvor de slipper dem,« siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Danske Regioner er også begyndt at overveje, om man eventuelt er ved at nedlægge for mange sengepladser og har netop meldt ud, at der er behov for en nærmere analyse af fremtidens sengebehov.

Problemerne i det, der beskrives som det nære sundhedsvæsen ude i primærsektoren, har også fået topprioritet i Lægeforeningen, hvor der ligeledes er utilfredshed med forholdene.

»Der er en fejlagtig opfattelse i sygehusvæsenet af, hvad de kommunale enheder kan præstere. Man tror, de er en slags semisygehuse med fast stuegang og den slags. Men sådan er virkeligheden ikke. Man bliver nødt til at sørge for en ordentlig lægelig betjening ude i kommunerne,« siger næstformanden i Lægeforeningen, Michael Dupont.

Den nye undersøgelse underbygger andre oplysninger, der flere gange de senere år har udstillet det ringe samarbejde mellem regionerne og kommunerne om en meget stor gruppe ældre, medicinske patienter. Berlingske beskrev for nylig i en serie problemerne med patienter, som bliver kastebolde mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger, herunder skrøbelige ældre der indlægges igen og igen med ofte forebyggelige lidelser, fordi samarbejdet mellem systemerne halter.

Det sker, selv om det både kan være fysisk og psykisk belastende for svage ældre at blive overflyttet til et sygehus med risiko for bl.a. at blive påført liggesår, medicinbivirkninger og infektioner under indlæggelsen.

En plan for det »nære sundhedsvæsen«

Indlæggelserne bidrager også til den massive overbelægning, der i perioder er en realitet på en del sygehuse, og problemerne på dette felt blev også et centralt tema i valgkampen i foråret, hvor både blå og rød blok var ude at love, at der skal ske forbedringer.

I regeringsgrundlaget bebuder den nye V-regering »en målrettet indsats over for ældre medicinske patienter« og har også, som noget af det første, aftalt med regionerne og kommunerne, at der skal udarbejdes en plan for det »nære sundhedsvæsen«.

Den nye sundhedsminister, Sophie Løhde (V), er også stærkt kritisk over for den praksis, som sygeplejerskerne i kommunerne beskriver med at udskrive patienter, før de er færdigbehandlede.

»Når patienter bliver udskrevet for tidligt, er det ikke bare dårlig behandlingskvalitet og noget rod for patienterne. Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er det også helt tosset, for mange af patienterne risikerer at blive genindlagt, og det er ikke billigt,« siger hun.

Ud over at presse på for at få et bedre samarbejde mellem regioner og kommuner bebuder Sophie Løhde også en øget indsats for at få kommunerne til at hjemtage flere af de patienter, som rent faktisk er rigtigt færdigbehandlede, men som må ligge og vente i en hospitalsseng, fordi deres kommune ikke har den fornødne hjælp klar til dem.