Læger: Ny lov truer tavshedspligten

En ny bekendtgørelse til sundhedsloven betyder ifølge læger, at tavshedspligten ikke kan opretholdes.

Praktiserende læger får meget svært ved at overholde deres tavshedspligt, når en nybekendtgørelse træder i kraft til september.

Det skriver fire praktiserende læger i et debatindlæg i Politiken søndag, hvor de fastslår, at tavshedspligten kan »ikke opretholdes, hvis loven skal følges«.

Bekendtgørelsen til sundhedsloven understreger blandt andet, at læger fremover skal notere i deres elektroniske journalsystem, hvis patienten lider af sygdomme som diabetes, knogleskørhed, hjertesygdom, angst og depression.

»Ministeren ønsker, at lægerne indsender patienternes journalresultater som kontrol. Det bliver behæftet med bødestraf, hvis lægerne ikke følger forpligtelserne i loven. Lægerne kan hermed ikke længere opretholde tavshedspligten, og den individuelle lægefaglige patientbehandling bliver sat på prøve«, skriver lægerne i debatindlægget.

Samtidig henviser de til, at mere end 1.100 praktiserende læger - næsten hver tredje i Danmark - er medunderskrivere på et meget kritisk høringssvar.

Ifølge debatindlægget vil journaloplysninger for de udvalgte diagnoser »blive udstillet personhenførbart på sundhed.dk. Oplysningerne skal ligeledes videregives til region og minister, dog ikke med personnummer i første omgang«.

Sundhedsministeriet kalder det over for Politiken »ærgerligt, at der tilsyneladende er en række misforståelser om de nye bekendtgørelsesudkast, der i øjeblikket er i høring«.

Sundhedsministeriet fastslår over for avisen, at oplysningerne hverken må kunne identificere eller gøre det muligt at identificere den enkelte patient.