Læger må fra årsskiftet bruge tvang over for demente

Alzheimerforeningen ser det som et fremskridt, at læger fremover må bruge tvang over for personer med demens.

Læger må fra årsskiftet bruge tvang over for personer, der er varigt inhabile, eksempelvis demente eller udviklingshæmmede, som modsætter sig behandling. Free/Colourbox Fold sammen
Læs mere

København. En ny lov gør det fra årsskiftet muligt for læger at bruge tvang over for eksempelvis demente og udviklingshæmmede, der modsætter sig behandling.

Direktøren for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, ser det som et klart fremskridt, der vil gavne personer med svær demens.

»Det vil betyde, at flere mennesker med svær demens vil få behandling for helt almindelige sygdomme, de ellers ikke kunne få behandling for før,« siger han.

Det er eksempler fra virkelighedens verden, der har fået foreningen til at presse på for at få den nye lov vedtaget.

»Der er eksempler, hvor personer med svær demens er faldet og har brækket hoften. Fordi de ikke forstår, hvad der foregår, har de modsat sig lægelig undersøgelse.«

»Så kommer man tilbage på plejehjemmet og ligger med svære lidelser og kan ikke få smertestillende indsprøjtninger, fordi man siger nej til injektioner,« siger Nis Peter Nissen.

Han nævner også eksempler, hvor demente har modsat sig behandling af øjenbetændelse eller skift af kateter.

Tidligere er der også i et vist omfang sket tvangsbehandling, men det er ifølge Nis Peter Nissen foregået "under radaren".

Når man indfører en lovmæssig mulighed for brug af tvang, vil det ifølge Alzheimer-direktøren få den "uregulerede" tvangsbehandling frem i lyset og få personalet til at fokusere mere på alternativer.

Spørgsmål: Kan brugen af tvang gå hen og blive en nem løsning, hvis personalet har travlt?

»Lovens formål er, at man skal have prøvet andre socialpædagogiske alternativer, før man anvender tvang.«

»Hvis man benytter tvang i stedet for andre metoder, så vil man kunne opdage det og reagere,« siger Nis Peter Nissen.

Han mener, at kommunal- og regionspolitikere har et ansvar for løbende at følge med i brugen af tvang og reagere, hvis det tager overhånd.