Læger ikke overrasket over studerendes holdning til aktiv dødshjælp

Tre ud af fire medicinstuderende går ind for aktiv dødshjælp. Det er langt fra overraskende, mener Lægeforeningen, der dog selv er entydigt imod aktiv dødshjælp.

Flere patienter dør på hospitaler med overbelægning
Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Stricker

Den yderste dag skal kunne rykkes frem, hvis man er uhelbredeligt syg, mener tre ud af fire medicinstuderende.

Det er stik imod Lægeforeningens holdning, men alligevel er formand Mads Koch Hansen langt fra overrasket over, at 75 procent af de studerende i en ny undersøgelse - foretaget af Radio24syv blandt 200 medicinstuderende - giver udtryk for at gå ind for aktiv dødshjælp.

»De studerendes holdning ligner meget baggrundsbefolkningens holdning til aktiv dødshjælp. Derfor er tallene ikke så overraskende,« siger Mads Koch Hansen.

Undersøgelsen viser også, at hvis det var lovligt, ville to ud af tre selv yde aktiv dødshjælp til patienter, som udtrykkeligt bad om det. Heller ikke det kommer bag på Lægeforeningens formand:

»Jeg tror også, at der er en vis usikkerhed i forhold til, hvad man i dag har mulighed for at gøre og hvilke situationer, man tænker sig ind i, når man går ind for aktiv dødshjælp,« siger han.

Spørgsmål: Men de medicinstuderende er vel ikke uvidende på området?

»Nej, det siger jeg heller ikke. De ligner bare baggrundsbefolkningen på dette punkt. De adskiller sig ikke markant fra andre undersøgelser, der har været. Så derfor overrasker det mig ikke så meget,« siger Mads Koch Hansen.

Han understreger, at Lægeforeningen, der er en hovedforening, som omfatter medlemmer fra Foreningen af Yngre Læger (YL), Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Foreningen af Speciallæger (FAS), er »entydigt imod aktiv dødshjælp«.

»Og det fastholder vi - på trods af, at befolkningen i undersøgelser tit giver udtryk for at mene noget andet,« siger han og peger på, at aktiv dødshjælp vil kunne skade tillidsforholdet mellem læge og patient.

Lægeforeningens formand opfatter det dog ikke som et problem, at en stor del af de mange studerende er uenige i foreningens position.

»Jeg kan heller ikke påstå, at alle af Lægeforeningens medlemmer er enige i vores holdning. Men når vi har taget stilling demokratisk, har holdningen været helt entydig,« siger han.