Læger: Dybt beklagelige fejl

Det er dybt beklageligt, at fødende kvinder har fået lægemidlet Misoprostol i for høje doser, eller slet ikke burde have fået midlet. Derfor er Sundhedsstyrelsens indskærpelse om brugen af midlet Misoprostol på sin plads, mener fødselslægernes faglige selskab.

Berlingske beskriver i dag sagen om Tania, der skulle føde på Rigshospitalet. Hun fik misoprostol-præparatet Cytotec og blev sendt hjem. Da hun senere samme dag vendte tilbage på Rigshospitalet med smerter og blødninger fra underlivet, var barnet dødt. Familien mener, at misoprostol-præparatet Cytotec var årsag til, at fødslen gik galt. Fold sammen
Læs mere

Det kan få meget alvorlige følger og er dybt beklageligt, at lægemidlet Misoprostol er blevet brugt forkert. Det siger formanden for landets fødselslæger i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, DSOG, Kresten Rubeck Petersen, efter at Berlingske i dag har dokumenteret, at lægemidlet, der bruges til igangsættelse af fødsler hos gravide, der er gået over terminen, er blevet givet til gravide i for høj dosis og til kvinder, som tidligere har fået kejsersnit og derfor ikke må få midlet, da de så risikerer, at livmoderen brister under fødslen.

- Fejl som dem, der er sket her, er dybt beklagelige, og man må gøre alt, hvad man kan for at undgå dem. Derfor er det fint, at Sundhedsstyrelsen indskærper i et brev, at man skal omgå præparaterne med forsigtighed, og at man skal være opmærksom på, hvem der må få det og i hvilke doser. Det er helt fint, at Sundhedsstyrelsen skrider ind, når de har set et behov for det," siger Kresten Rubeck Petersen, overlæge og dr. med. på gynækologisk-obstetrisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Misoprostol bruges hvert år til at igangsætte flere tusinde fødsler på landets hospitaler, og alene på Hvidovre Hospital fik 1.200 kvinder sidste år Misoprostol. Sundhedsstyrelsen har ikke kunnet oplyse, hvor mange utilsigtede hændelser der ligger bag indskærpelsen om brug af Misoprostol. Kresten Rubeck Petersen mener dog ikke, der kan være tale om et stort antal, da de kendte bivirkninger ved Misoprostol er sjældne, men kan være alvorlige.

- Jeg kan ikke angive det præcise tal. Som jeg er orienteret, er det meget få sager, det drejer sig om, når man ser det i forhold til hvor meget, præparaterne bruges. Man kan sætte fødsler i gang på mange forskellige måder, og hvis man skal bruge medicin, er et af dem misoprostol. Men om der er flere indberettede bivirkninger ved misoprostol end på andre præparater. ved jeg ikke, siger han.

Han forklarer om det mulige bivirkninger ved misoprostol:

- Det er klart, at alle de midler, man bruger til at sætte fødsler i gang med, har bivirkninger, og det kan have alvorlige konsekvenser i den situation. Derfor skal præparaterne altid anvendes med forsigtighed, og det gælder især hos kvinder , der tidligere har fået kejsersnit. For når man sætter fødsler i gang, er der en øget risiko for, at det gamle ar i livmoderen springer op, og derfor skal man være meget forsigtig med det. Og særligt ved misoprostol er det almindeligt kendt, at det ikke må bruges hos kvinder, der tidligere har fået foretaget kejsersnit.

Er det alvorligt, når der sker fejl?

- Hvis der sker fejl således, at gamle kejsersnitsar springer op, kan det være særdeles alvorligt for både mor og barn, så det er en alvorlig komplikation. Derfor gælder det, at man ikke skal bruge det her middel på kvinder, der tidligere har fået kejsersnit.

Det præparat til igangsættelse af fødsler, der bruges på en række fødeafdelinger, er en tilvirket udgave af Misoprostol-præparatet Cytotec. Cytotec er oprindeligt udviklet og godkendt til behandling af mavesår, og er ikke godkendt til brug ved fødsler. Men i en årrække er det blevet brugt off-label, hvilket hospitalerne har lov til under en læges ansvar. Cytotec fremstilles i langt højere doser end det må bruges ved igangsættelse af fødsler, og derfor er stoffet blevet tilvirket til den rette dosis. Det kan have skabt de situationer, hvor stoffet er givet i for høje doser. Men Kresten Rubeck Petersen oplyser, at nogle fødeafdelinger er begyndt at bruge et nyt misoprostol-præparat ved navn Angusta:

- Flere afdelinger er begyndt at bruge et nyt præparat ved navn Angusta, som også indeholder det aktive stof misoprostol og som er fremstillet i den dosis, som egner sig bedst til fødsler. Tidligere skulle piller med misoprostol, til igangsætning af fødsler fremstiles på sygehusapoteker ud fra præparatet Cytotec, der også indeholder misoprosol, men i en væsentlig højere dosering, end den der bruges til fødsler. Sygehusafdelingerne skal dog søge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at bruge det nye præparat, siger han.