Lægemangel ventes at blive markant forværret

En ny prognose viser, at der i bedste fald vil mangle 4.000 læger om 20 år, mens der i værste fald vil mangle hele 16.000 læger.

Med det mest konservative skøn vil der om 20 år mangle 4.000 læger i det danske sundhedsvæsen. Og i værste fald kan der komme til at mangle hele 16.000 læger. Det viser en såkaldt efterspørgselsprognose fra foreningen Yngre Læger.

Det er den første prognose herhjemme, hvor efterspørgslen på læger vurderes. Prognosen bygger blandt andet på, hvor mange ældre der vil være i de kommende år, hvor mange sundhedsydelser vi bruger i dag og fremadrettet, og på den økonomiske udvikling i Danmark frem mod 2035.

»Med det mest konservative skøn vil der komme til at mangle 4.000 læger, men det er bestemt også nok,« siger formand for Yngre Læger Camilla Rathcke.

I prognosen er der taget højde for, at den økonomiske udvikling, som estimeret af Finansministeriet, fortsætter. På det bagtæppe vil der ifølge prognosen mangle 5.500 læger i 2035 set i forhold til danskernes behov for lægehjælp.

Fortsætter vi frem mod 2035 med at have det samme antal læger som i dag, og uddanner vi læger i samme antal som i dag, så vil lægemanglen ifølge Camilla Rathcke vokse.

»Og eftersom det tager 12-13 år at uddanne en speciallæge, så er 20 år faktisk ikke langt ude i fremtiden, så vi skal til at handle nu,« siger hun og fortsætter:

»I fald vi ikke handler og går i dialog om, hvordan vi løser det her, så risikerer vi, at vi i fremtiden for det første får en større ulighed i sundhed, fordi vi måske vil have problemer med at få læger ud i især de tyndest befolkede områder. Men vi risikerer også at skulle til at prioritere, hvad det er, vi egentlig vil behandle i det her land, og det er jo en svær diskussion«.

Derfor foreslår Yngre Læger, at der bliver set på optaget på universiteterne, så der bliver uddannet flere læger. Samtidig skal man ifølge foreningen sikre, at kvaliteten af lægeuddannelsen fortsat er god, både på universiteter og på hospitaler.

Og endelig skal der oprettes nok stillinger til speciallæger, understreger Camilla Rathcke.

»Så der er mange parametre, der skal skrues på samtidig, og derfor er det også vigtigt, at vi kommer i dialog med såvel Sundhedsstyrelsen som Danske Regioner om, hvordan vi gør det«.