LA: Hospitaler skal betale for aflyste indgreb

Med inspiration fra fly-branchen foreslår Liberal Alliance i Region Hovedstaden nu, at syge skal have en erstatning på nogle tusinde kroner, hvis de får aflyst og udsat deres behandlinger. God idé, lyder det fra V, mens S er skeptisk.

Tre gange fik Jesper Rossing Hansen aflyst en dobbelt bypass-operation på Rigshospitalet. Nu vil Liberal Alliance indføre ordning, hvor patienterne får økonomisk kompensation fra hospitalet, når det sker.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Det er stærkt belastende for patienter, som oplever at få aflyst og udskudt operationer i sidste øjeblik på grund af mangel på kapacitet på hospitalerne.

Derfor skal de have en kompensation på nogle tusinde kroner, når det sker. Det kan også være med til at presse sygehuse til at gøre noget ved problemet, hvis de igen og igen må sende patienterne ubehandlede hjem.

Det er blandt argumenterne for et nyt udspil fra Niels Høiby, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Liberal Alliance, som nu er parat til at tage økonomiske virkemidler i brug for at reducere antallet af aflyste og udskudte operationer på regionens hospitaler.

»Det er så forkasteligt, at folk er blevet indlagt og måske også er kommet i narkose – og så får at vide, at de godt kan tage hjem igen uden at være blevet opereret. Derfor må det være rimeligt med en form for kompensation,« siger Niels Høiby, der bringer forslaget på bane forud for regionsvalget til efteråret.

Udspillet kommer, efter at Berlingske for nylig beskrev, hvordan en hjertepatient, Jesper Rossing Hansen fra Nykøbing Sjælland, tre gange i løbet af én måned fik aflyst sin bypass-operation på Rigshospitalet.

Andre hjerte-patienter havde haft lignende oplevelser. Ifølge en opgørelse var der tilsammen ca. 500 hjertepatienter, som i 2015 og 2016 havde fået aflyst og udsat en operation på Rigshospitalet.

Og de udskudte operationer er efter alt at dømme ikke kun et problem, der findes på hjertecentret. Niels Høiby, der selv er professor på Rigshospitalet, har selv på tæt hold oplevet, hvordan et nært familiemedlem fik aflyst to ryg-operationer på hospitalet.

Han har derfor stillet spørgsmål i regionsrådet til omfanget af udsatte operationer i det hele taget på Rigshospitalet. Svaret er ikke kommet endnu, men på Rigshospitalet bekræftes det, at der også kan ske aflysninger fra tid til anden på andre centre, uden at der ikke på nuværende tidspunkt kan siges noget om omfanget.

Vurderingen er også, at der kan være lignende problemer på andre hospitaler både i regionen og i landet i det hele taget.

Under alle omstændigheder bør der handles, mener Niels Høiby:

»En kompensation kan være med til at presse hospitalerne til at gøre noget ved det. For det burde være muligt at dimensionere systemet korrekt ved hjælp af f.eks. en vagtordning og ved at have særlige spor for planlagte behandlinger«.

Forslaget er inspireret af ordninger på fly-området, hvor selskaberne kan komme til at yde erstatning til passagerer ved aflysninger og forsinkelser.

Der er opbakning til forslaget fra Venstre, hvor Martin Geertsen kalder det »en god idé«. Patienterne har i kraft af deres store skatte-betaling en »kontrakt« med sundhedsvæsenet om at blive behandlet, når de har brug for det – »og hvis sygehuset ikke leverer det, man har lovet, så er det principielt helt naturligt, at man så kompenseres økonomisk for det«, siger han.

Socialdemokraterne er til gengæld skeptiske og frygter, at en sådan ordning kan medføre et nyt stort bureaukrati. Hér vil man hellere lægge pres på afdelingerne og måske begynde at registrere antallet af aflysninger på nogle afdelinger for bedre at kunne holde øje med, hvor stort problemet er.