Kvinder rammes hårdere af demens

Langt flere kvinder end mænd får en demenssygdom, sygdommen udvikler sig hurtigere hos kvinder, og de får flere følgesygdomme. Sundhedssystemet skal blive bedre til at forstå og tage højde for kønnets betydning for demenssygdomme, mener Alzheimerforeningen.

Foto: Bax Lindhardt

Demenssygdomme rammer mænd og kvinder forskelligt, og sundhedssystemet bør tage højde for køn som en grundlæggende faktor i behandling og forebyggelse af demenssygdomme, mener Alzheimerforeningen.

»Demens rammer kvinder langt hårdere end mænd, og vi ved fra forskellige forskningsresultater, at sygdommen for kvinder går hurtigere frem. Det vil sige, at kvinden hurtigere går fra de lette demensformer til de sværere,» siger Nis Peter Nissen

I december satte Folketinget en halv milliard kr. af til en nationalhandleplan mod demens, der i den kommende tid skal udmøntes til konkrete projekter.

»Vi anbefaler, at man øremærker en del af pengene til at kigge specifikt på de kønsmæssige forskelle mellem mænd og kvinder i forhold til demens. Vi kan se fra den internationale forskningslitteratur, at man er nødt til have blik for den kønsmæssige forskel, hvis man skal give en ordentlig behandling, og det gælder også i forhold til forebyggelse,« siger direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen

Dobbelt så mange kvinder som mænd har en demenssygdom, og en kvinde over 65 år har dobbelt så stor risiko for at udvikle en demenssygdom i forhold til brystkræft.

Kvindeligt kønshormon beskytter mod demens

To-tredjedele af de 80.000 danskere, som lider en demenssygdom er kvinder. Kvinder lever længere end mænd, og det er hovedårsagen til at flere kvinder end mænd lider af en demenssygdom, men der er også biologiske forklaringer på, at kvinder er mere udsatte for sygdommen.

Man ved, at de kvindelige kønshormoner, østrogener, beskytter kvinder mod demens, men når kvinderne kommer i overgangsalderen falder niveauet af kønshormoner brat til under det mandlige niveau. Det gør, at ældre kvinder på grund af deres hormonbalance er dårligere beskyttet end ældre mænd, siger Kasper Jørgensen, neuropsykolog ved Nationalt Videncenter for Demens.

Resultater fra blandt andet en dansk befolkningsundersøgelse indikerer, at behandling med hormontilskud omkring overgangsalderen måske kan mindske risikoen for senere at udvikle demens. Andre befolkningsundersøgelser finder imidlertid ingen beskyttende virkning af hormontilskud, men påpeger en række uønskede bivirkninger, for eksempel, at det øgede kvindernes risiko for brystkræft.

Hjertekarsygdomme er en stor risikofaktor, der hænger sammen med demens, og her peger Kasper Jørgensen på, at mænd har en højere dødelighed af hjertekarsygdomme

«Flere mænd end kvinder dør af deres hjertekarsygdomme mens de er midaldrende, hvorimod kvinderne lever videre med hjertekarsygdommen og udvikler så demens som gamle,» siger Kasper Jørgensen.

Demens kommer til udtryk forskelligt hos mænd og kvinder, og i Alzheimerforeningen hæfter man sig ved den adfærdsændring, der gør at kvinder også som pårørende bliver hårdt ramt af demens.

»Sygdommen rammer forskellige dele af hjernen hos mænd og kvinder. Mænd bliver i højere grad ramt på deres adfærd, og derfor sker der en adfærdsændring, der kan være voldsom, og det betyder, at de kvinder der er primære omsorgsgivere bliver mere belastede. Den viden kan vi bruge til at rette vores støtte mod de kvindelige pårørende. Der er i det hele taget en lang række forhold, som læger, sygeplejersker, plejepersonalet og vi som rådgivere skal være opmærksomme på, men der er en stor mangel på viden,» siger Nis Peter Nissen