Kvinder må vente i årevis på kræftscreening

Mangel på personale gør det umuligt at nå at undersøge alle kvinder i hovedstadsområdet mellem 50 og 69 år for brystkræft. Udskyd landsdækkende mammografiscreening og brug kræfterne på at indføre akut kræftbehandling, siger politiker.

Trods politiske løfter om at tilbyde samtlige danske kvinder mellem 50 og 69 år hyppige undersøgelser for brystkræft, vil et stort antal kvinder i en årrække stadig være henvist til selv at være opmærksomme på symptomer på, om de er på vej til at udvikle den frygtede sygdom.

Mangel på personale betyder, at det ikke kan lade sig gøre at indføre landsdækkende mammografiscreening i år, og at mange kvinder i hovedstadsområdet først vil blive tilbudt en undersøgelse i 2010, lyder meldingen fra læger og politikere i Region Hovedstaden.

»Vi arbejder på højtryk for at få det på plads. Men det vil være helt urealistisk at love, at vi har undersøgt alle inden udgangen af 2009. Hvis vi presser det igennem hurtigere, risikerer vi, at kvaliteten ikke er i orden, og at vi vil få langt flere forkerte undersøgelsesresultater,« siger den konstituerede leder af screeningsprogrammet i hovedstadsområdet overlæge Ilse Vejborg, Rigshospitalet.

Alene i hovedstadsområdet forventes det, at der årligt skal undersøges knap 100.000 kvinder. Men problemerne med at rekruttere personale betyder, at der må startes op gradvist kommune for kommune, efterhånden som kapaciteten opbygges. Undersøgelserne i de enkelte kommuner gennemføres over en toårig periode, og da langt de fleste kommuner først kommer ind i programmet i løbet af 2008 og 2009, vil mange kvinder først blive undersøgt i 2010 eller senere.

Den landsdækkende mammografiscreening introduceres samtidig med en anden kæmpeopgave, nemlig at sikre kræftpatienter akut undersøgelse og behandling. Det er i vid udstrækning det samme personale, speciallæger og specialuddannede sygeplejersker, der skal håndtere begge opgaver.

Det fører nu til krav om at udskyde fristen for at få udført de mange hundrede tusinde undersøgelser og i stedet koncentrere kræfterne om at få indført den akutte kræftbehandling.

»Det er det glade vanvid at love akut kræftbehandling og landsdækkende mammografi samtidig. Vi må prioritere, og her må de syge og den akutte kræftbehandling komme først,« siger medlem af regionsrådet Kirsten Lee (R).

Både i regeringspartierne og i Kræftens Bekæmpelse lyder der kritik af meldingerne fra Region Hovedstaden, og det afvises at udskyde det landsdækkende mammografiprogram.