Kvinde tilstår ulovlig bisættelse

En kvinde har ulovligt gravet sin mors aske ned i Jægersborg Dyrehave. Hændelsen sætter fokus på behovet for at kunne bruge skovene som gravpladser.

En københavnsk kvinde fortæller i et læserbrev i bladet Skoven, som udgives af Dansk Skovforening, at hun ulovligt har gravet sin mors aske ned i Jægersborg Dyrehave. Moren havde selv før sin død udpeget det sted ved nogle kastanjetræer, hvor hun gerne ville stedes til hvile.

Kirkeministeriet har netop nu et lovforslag i høring, som skal gøre det muligt for kommuner at anlægge gravpladser andre steder end ved kirker og kapeller, for eksempel i skove.

Hos Dansk Skovforening er man overbevist om, at der er et behov for alternative gravpladser, men man er skeptisk overfor Kirkeministeriets udspil. Foreningen foreslår, at en borger og en skovejer frit selv skal kunne aftale at nedsætte en urne, når blot de holder sig indenfor nogle konkrete regler for udformningen af gravpladser i skov, så udenforstående skovgæster ikke generes.

/ritzau/