Kunst-redaktør: Martyrudstillingen kan vise sig at være en rigtig vigtig udstilling

Terroren i vores tid har fastfrosset vores forestillinger om godt og ondt, mener redaktør Mattias Hvass Borello fra Kunsten.nu, som bakker op om den kommende udstilling, hvor selvmords-terrorister fremstilles som martyrer.

Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto/Privatfoto

Hvad mener du om, at teater Sort/Hvid og kunstnerkollektivet TOETT laver udstillingen »Martyrmuseum«, hvor de blandt andet udstiller selvmordsterrorister som brødrene fra terrorangrebene i Bruxelles som martyrer?

»Jeg har selvfølgelig ikke set udstillingen, men på det principielle niveau mener jeg, at det er fint, selv om udstillingen omhandler noget, som både er ømtålelig, provokerende og udfordrende for vores faste forestillinger om godt og ondt. Hvis udstillingen endda bliver god og formår at vise forskellige begreber og forestillinger fra forskellige positioner, så kan martyrudstillingen vise sig at være en rigtig vigtig udstilling. En af de største udfordringer ved vores globaliserede verden, hvor vi omgås forskellige kulturer, er, at sætte sig ind i forskellige ideologier, budskaber og indlejrede idéer om godt og ondt.«

Er kunsteventet i Kødbyen en god idé? Læs Alex Ahrendtsens modsatte holdning her.

I Politiken har kulturminister Bertel Haarder (V) kaldt udstillingen for »vanvittig«, Katrine Winkel Holm har beskrevet den som »pervers« og Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, giver udtryk for, at han mener, at den viser, hvor »ubegavede og uvidende kulturradikale kunstnere og intellektuelle er« – hvad mener du om de reaktioner?

»Kritikken af udstillingen kommer fra mennesker, som har en meget forstokket idé om, hvordan verden hænger sammen, og som har en meget fastlåst idé om godt og ondt – og om dem og os. Det er den faste garde, og det er reaktioner, som man kan regne med. Med undtagelse af Bertel Haarder, og jeg synes virkelig, at det er problematisk, at vi har en kulturminister, som tilsyneladende ikke mener, at vi skal forsøge at forstå grundlaget for andre menneskers idéer om godt og ondt. Det er faktisk ret vildt, at han fordømmer udstillingen på forhånd og afviser, at det skulle være vigtigt at forstå, hvor andre menneskers ideologier kommer fra. Det er udtryk for, at der er et tabu og fortrængning i vores kultur. Vi skal ikke tænke eller tale om det – vi skal bare fordømme det, og det er jo en form for kulturel fordummelse.«

Har vi i dine øjne generelt et problem med at lade kunsten udfordre vores verdenssyn?

»Vi lever i en tid, hvor vores forestillinger om godt og ondt er stivnet på grund af terror og frygt. Det gode eksempel er George W. Bushs udtalelse om ondskabens akse, og at hvis du ikke er med os, så er du imod os – det er en forsimplet udkrystallisering af godt og ondt. Terroren i vores tid har gjort særlige emner meget prekære, og der finder både en taburiseringen og stereotypisering sted. Jeg synes, at det er meget sympatisk, at kunsten udfordrer vores verdenssyn, og i det aktuelle tilfælde kan man jo se, at det i hvert fald lykkedes at rejse en debat.«