Kun fire ud af ti unge københavnere konfirmeres

Det er store forskelle landsdelene i mellem, når det kommer til, hvor mange unge, der bliver konfirmeret. I Aalborg og Aarhus bekræfter over 3 ud af 4 deres dåb, mens det er under halvdelen i København.

Aldrig før er så få unge danskere trådt ind i de voksnes rækker ved at blive konfirmeret i en kirke som nu.

Sidste år var det således blot 69,8 procent af en årgang, der blev konfirmeret, ifølge nye tal fra Kirkeministeriet. Men der er store forskelle landsdelene imellem.

Hvor 84,5 procent i Aalborg Stift og 74 procent i Aarhus Stift bekræftede deres dåb, gælder det blot 40,6 procent af de unge i København og på Bornholm.

Domprovst Anders Gadegaard, kalder det dog en succes, at tallet ikke er lavere.

»I modsætning til resten af landet er det aldrig lykkedes kirkerne i København at lave et samarbejde med folkeskolen. Det betyder, at de unge ikke kan gå til konfirmationsforberedelse i skoletiden, som man kan næsten alle andre steder. Vi skal derfor konkurrere med unges fritidsaktiviteter.«

Ifølge ham har byens kirker lavet et stort arbejde for at nå de unge, og det har gjort, at antallet af konfirmerede kun er faldet svagt fra 45 til godt 40 procent af en årgang.

»Det er faktisk så stor en succes, at de kommer fra London og Tyskland for at studere, hvad vi gør,« siger han til metroxpress.

Ifølge lektor i religionspædagogik Leise Christensen er det dog ikke hele forklaringen.

»Jo højere urbanisering, jo færre konfirmationer. Man har ikke så nært et forhold til den lokale kirke. Der har været jævnt faldende deltagelse i konfirmation og andre kirkehandlinger. Når andelen er under 50 procent, falder deltagelsen hurtigere. Når hovedparten ikke konfirmeres, falder flere fra.«