Kun etniske danskere vil være tolk i Afghanistan

Efter to års forberedelser har 13 unge indledt uddannelsen som pashtutalende sprogofficer på Forsvarsakademiet. Kun et par stykker af de godt 10.000 pashtutalende indvandrere i landet har søgt uddannelsen.

Dansk forsvar har nu med to års forberedelser sat gang i uddannelsen af det første hold på 13 unge, som skal uddannes som pashtutalende sprogofficerer. Efter den to-årige uddannelse på Forsvarsakademiet har de kommende sprogofficerer forpligtet sig til et halvt års tjeneste som tolk, typisk i Afghanistan.

Men selv om den nye sprogofficersuddannelse er mere attraktiv end forsvarets nuværende uddannelser som russisk- eller arabisktalende sprogofficer, har kun et par stykker af de godt 10.000 pashtutalende indvandrere i Danmark meldt sig som ansøgere, oplyser chefen for Institut for Sprog, oberstløjtnant Steen Bornholdt Andersen.

»De, der har søgt, har enten ikke talt dansk eller engelsk godt nok til at kunne tolke, eller også har vi vurderet, at de ikke ville være i stand til at gennemføre en akademisk uddannelse,« siger Steen Bornholdt Andersen.

Forsvarsakademiet har forsøgt at rekruttere pashtutalende afghanere og pakistanere i Danmark gennem herværende pakistanske medier, men altså stort set forgæves. Derfor er næsten alle 13 kommende pashtu-talende sprogofficerer etniske danskere. Men manglen på interesse skyldes ifølge redaktøren af den dansk-pakistanske netavis, urduhamasr.dk, Nasar Malik, næppe modvilje mod forsvaret eller en militær karriere.

»De unge er meget interesseret i et respektabelt job. Jeg tror, at de bare ikke har hørt om de job,« siger han.

Selv om danske soldater har opereret i Afghanistan siden 2002, har forsvaret måttet bruge to år til at uddanne en lærer til at undervise det første hold og til at fremstille ordbøger og andet undervisningsmateriale, blandt andet gennem bistand fra amerikansk forsvar. Samtidig har Forsvarsakademiet tilrettelagt den nye uddannelse sammen med Københavns Universitet, således at sprogofficerernes uddannelse efter endt tjeneste er tæt på at kunne godkendes som en bacheloruddannelse, oplyser Steen Bornholdt Andersen.

Indtil forsvaret selv kan uddanne tilstrækkeligt mange egne tolke, klarer man sig med at låne tolke af den britiske kampgruppe, som den danske bataljon indgår i.