Kulturstyrelsen overvejer at ophæve fredning af 600 bygninger

Vi risikerer at miste en del af vores bygningskultur, advarer arkitekter, fredningseksperter og beboere, fordi kulturstyrelsen overvejer at ophæve fredningen af godt 600 bygninger.

Arkitekter og fredningseksperter advarer om, at Danmark er på vej til at miste en del af vores bygningskultur, skriver Politiken.

Advarslen kommer, fordi Kulturstyrelsen er gået i gang med at gennemgå alle danske fredede bygninger, og overvejer at ophæve fredningen af godt 600 huse.

»Det vil helt klart svække den bygningskulturelle værdi, og det vil gå ud over helheden mange steder i Danmark«, siger Søren Vadstrup, der er lektor på Kunstakademiets Arkitektskole og forfatter til flere bøger om vedligeholdelse af ældre bygninger.

Søren Vadstrup synes, det er klogt, at de fredede huse bliver revurderet, men han er bekymret for udfaldet nogle steder.

Bygninger der affredes bliver for de flestes vedkommende erklæret bevaringsværdige, og så er det ikke længere statens repræsentant på fredningsområdet, Kulturstyrelsen, men de kommunale forvaltninger, der skal sikre, at husene forbliver i en stand, der svarer til deres historie.

Søren Vadstrup frygter, at når først en bygning er affredet, så går der ikke længe, før kommunen giver tilladelse til, at der bliver opsat altaner.

Man har fredet bygninger i Danmark siden 1918, men det er første gang, at de 9.000 bygninger, der er fredet, bliver gennemgået.