Kulturministeren puster nyt liv i kulturkampen

Forlaget Gyldendal har til kulturminister Brian Mikkelsens (K) store tilfredshed omskrevet Den Store Danske Encyklopædis afsnit om kommunisme.

Kulturminister Brian Mikkelsen (K) puster nu nyt liv i en ophidset, seks år gammel ideologisk debat om kommunisme og Den Store Danske Encyklopædi.

I en kronik i dagens Berlingske Tidende under overskriften »Historien frikender ingen« jubler kulturministeren over, at forlaget Gyldendal har omskrevet en artikel om kommunisme i den internetbaserede udgave af Den Store Danske Encyklopædi.

I den trykte udgave af encyklopædien, der begyndte at udkomme i 1994, blev kommunismens mange millioner ofre ikke nævnt, mens opslagsværkets artikel om nazismen bl.a. beskriver folkemordet på jøderne. Flere fremtrædende debattører og historikere fandt beskrivelsen af kommunisme alt for ukritisk og der opstod en voldsom og ualmindelig hård debat i medierne om, hvorvidt encyklopædien skævvred historien til fordel for de intellektuelle på venstrefløjen.

»Det lykkedes desværre dengang at mønstre et bolværk af kommentatorer, der gerne ville forsvare encyklopædien for enhver pris, uden at tage stilling til substansen i kritikken, men i stedet bruge krudtet på at stemple kritikerne som »heksejægere«,« skriver Brian Mikkelsen i dagens kronik, hvor han samtidig roser og takker de kritikere, herunder den liberale debattør Henrik Gade Jensen, der viste mandsmod ved »at tale raden af eksperter midt imod«.

Kulturministeren konstaterer med tilfredshed, at Gyldendal - med seks års forsinkelse - nu har givet kritikerne ret og omskrevet afsnittet om kommunismen, der i den nye version indledes med ordene: »Målt i tab af menneskeliv kan de kommunistiske ambitioner og projekter, der realiseredes i perioden 1921-90, uden overdrivelse kaldes de dyreste i verdenshistorien«. I den rettede tekst anslås det, at 100 mio. mennesker mistede livet under kommunismen, og det sættes i forhold til, at nazisme vurderes at have kostet 25 mio. menneskeliv.

Den daværende redaktion af encyklopædien har gentagne gange afvist kritikken af mangelfuld skildring af kommunisme, da oplysningerne om kommunismens mørke og brutale konsekvenser er beskrevet i forbindelse med artiklerne om de lande, der havde kommunistisk styre.