Kritik af dom: Danmark kan blive åbnet for »sundhedsindvandring«

Professorer fra Danmark og Norge langer ud efter afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – den kan trække udvisning af udenlandske statsborgere i langdrag og vise sig meget kostbar.

Storkammeret Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol holder til i Strasbourg og lytter her til et indlæg. Fold sammen
Læs mere
Foto: POOL/Ritzau Scanpix/Arkiv

En nylig juridisk afgørelse kan efter to professorers opfattelse gøre Danmarks muligheder for udvisning af udlændinge med helbredsproblemer væsentlig ringere.

Mads Bryde Andersen fra Københavns Universitet og Ole Gjems-Onstad fra Handelshøyskolen BI kalder i Berlingskes kronik mandag dommen for et »farligt skråplan« og ser en øget »sundhedsindvandring« som den sandsynlige konsekvens.

Baggrunden er en tre år gammel dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med georgieren Georgie Paposhvili i fokus:

Den georgiske serieforbryder var blevet udvist fra Belgien trods alvorlig lungekræft – simpelthen fordi han i princippet kunne behandles i hjemlandet og altså ikke ligefrem lå for døden. Men domstolen i Strasbourg fandt hans reelle muligheder for helbredelse på georgisk jord stærkt tvivlsomme og krævede derfor udvisningen bremset og de nærmere omstændigheder tjekket.

Unionens medlemsstater fik dermed en »udvidet undersøgelsespligt« af forholdene i de relevante hjemlande og måtte i praksis se alle udvisninger af kriminelle udlændinge med diagnoser dramatisk forsinket.

Sagen om Savran

Og afgørelsen ramte så de danske domstole forleden: En tyrkisk statsborger ved navn Arif Savran begik i 2006 et meget omtalt kølleoverfald på Christiania og blev idømt syv års fængsel og psykiatrisk behandling.

Gerningsmanden måtte efter en afgørelse i Østre Landsret i 2015 også se sig udvist af Danmark for bestandigt – selv om hans diagnose i form af paranoid skizofreni stadig krævede behandling. Men advokaterne Anders Boelskifte og Tyge Trier bragte hans sag videre til menneskerettighedsdomstolen og fik medhold for et par uger siden under henvisning til afgørelsen om Paposhvili dengang.

Domstolen vurderede hans muligheder for korrekt behandling i Tyrkiet som dårligere og kalder Østre Landsrets manglende opmærksomhed på afgørelsen om Paposhvili for »bemærkelsesværdig« – en åbenlys kritik.

»Som sagen er oplyst, fremstår det ikke klart, om domfældte ved udsendelse til Tyrkiet har reel mulighed for relevant psykiatrisk behandling, herunder den fornødne opfølgning og kontrol i et tæt ambulant forløb,« hedder det i dommen.

Gælder ikke kun udviste kriminelle

Mads Bryde Andersen og Ole Gjems-Onstad peger i mandagens kronik på flere problemer ved Strasbourgs afgørelse.

De kalder grænsen mellem god og mindre god behandling for flydende og frygter derfor fremtidige udvisninger afgjort af prioriteringer i dansk sundhedsvæsen og ikke af jura.

Og de ser en glidebane i den generelle politik for udvisninger og dermed i udgifterne til herboende udlændinge:

»Den nye praksis kan nemlig ikke kun påberåbes af kriminelle udlændinge,« skriver de to professorer.

»Den må antages også at afskære udvisning eller udsendelse af enhver alvorligt syg udlænding, der af en eller anden grund ikke har ret til at opholde sig i Danmark. Forbuddet må antages at gælde, uanset hvorfra udlændingen kommer.«