Kritik af Antorinis vuggestuetjek

Børne- og undervisningsminister Christine Antorinis (S) kommende »temperaturmåling« på daginstitutioner møder kritik. De Radikale er imod offentliggørelse.

Dden kombinerede børnehave og vuggestue, Møllehuset i Søborg, bliver af eksperter udpeget som et pragteksempel på, hvordan en daginstitution skal drives. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Henriksen

Det er som forældre noget nær umuligt at sammenligne kvaliteten af forskellige vuggestuer og børnehaver med hinanden i dag. Men en ny frivillig såkaldt »temperaturmåling« fra børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er langtfra nok til at rette op på det og risikerer blot at give mere bureaukrati.

Sådan lyder kritikken, dagen efter at Antorini lancerede temperaturmålingen, der skal give forældre en reel mulighed for at danne sig et indtryk af kvaliteten i deres børns daginstitution.

Charlotte Biil, generalsekretær i sammenslutningen Menighedernes Daginstitutioner, der netop har foretaget en større forældretilfredshedsundersøgelse, undrer sig over, at man ikke i højere grad inddrager forældrene og hører deres synspunkter.

»Vi synes, at det er helt afgørende, at vi som daginstitutioner er gennemsigtige og åbne i forhold til forældre, kommuner og medarbejdere,« siger Charlotte Biil og tilføjer:

»På fødevareområdet har vi en helt anden åbenhed og gennemsigtighed. Det er simpelthen så mærkeligt, at vi har sådan en lukkethed omkring kvaliteten af vores børns dagtilbud. Der bør være fuldstændig gennemsigtighed omkring forældretilfredsheden, trivslen blandt personalet med sygefravær med mere. Vi skal ikke have en gabestok, men vi skal have en større gennemsigtighed og mulighed for dialog om nogle bredere indikatorer for et godt børneliv.«

Pædagoger ønsker åbenhed

Hos pædagogernes fagforening BUPL erklærer formand, Henning Pedersen, sig enig i så meget gennemsigtighed som muligt:

»Vi har ingen problemer med, at vi bliver kigget over skuldrene. Men man skal gøre sig klart, hvad man vil bruge denne her temperaturmåling til, inden man sætter den i gang. Det handler for mig om at gøre det bedre for børnene og skabe bedre arbejdsvilkår for pædagogerne,« siger Henning Pedersen, der dog frygter, at temperaturmålingen blot vil give mere bureaukrati.

De Radikales børne- og undervisningsordfører, Lotte Rod, mener ikke, at kvalitetsmålinger af vuggestuer og børnehaver skal offentliggøres.

»Vi får ikke noget ud af blot at beskrive nogle institutioner som dårlige. I regeringsgrundlaget har vi netop fået med, at de nationale test i folkeskolen skal være et internt pædagogisk redskab, og vi har fået fjernet rangordningen fra ministeriets hjemmeside. Derfor ville det være ærgerligt nu at indføre dem for daginstitutionerne,« siger Lotte Rod.