Kriminelle klarer sig bedre i godt selskab

Kriminelle, der afsoner under tag med ikke-kriminelle, klarer sig betydeligt bedre efter afsoningen end andre løsladte fanger.

Et netop offentliggjort forskningsprojekt viser, at sandsynligheden for at falde tilbage i kriminalitet er 21 procent lavere for de dømte på Pension Skejby, en af kriminalforsorgens otte pensioner, hvor dømte kriminelle afsoner i tæt samvær med ikke-kriminelle, skriver Kristeligt Dagblad.

Desuden forbedrer dobbelt så mange fanger fra Pension Skejby deres uddannelsesniveau i forhold til andre fanger.

- Erfaringerne fra Skejby tyder på, at det er tillid og ansvar, der kan hjælpe mennesker ud af kriminalitet, siger Linda Kjær Minke, ph.d.-studerende ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, som har foretaget undersøgelsen.

Hun har fulgt 330 afsonere fra Pension Skejby fra 1990 til 2001 og sammenlignet dem med afsonere fra andre pensioner. Knap 3400 fanger indgik i det statistiske materiale.

- Mange, som har været igennem fængselssystemet, føler en stor bitterhed og frustration. Men når de er sammen med beboere, som ikke har de erfaringer med sig, bliver stemningen lettere og mere positiv, og livet kommer ikke til udelukkende at gå med at vente, siger Linda Kjær Minke.

Hun peger på, at flere fanger vælger at blive boende på Pension Skejby efter deres løsladelse.

- Det er ret usædvanligt, at folk vælger at opholde sig på et afsoningssted, når de er frie til at gå derfra, siger hun.Professor i praktisk filosofi på afdeling for Kultur og Identitet på RUC, Jesper Ryberg, leder en forskningsgruppe for straf og etik på RUC.

Han betegner Pension Skejby som en "utrolig god ide".

- Alle ved, at man ikke bliver et bedre menneske af at sidde i fængsel. Fanger er jo ikke anderledes end andre. Vi bliver præget af vores omgivelser, og hvis man omgås kriminelle, bliver man selvfølgelig præget af dem. Så det er meget fornuftigt at afsone sammen med folk fra et ikke-kriminelt miljø i overgangen til frihed, siger Jesper Ryberg.

Trods de dokumenteret gode resultater med den alternative afsoning i Pension Skejby satser Kriminalforsorgen stadig langt overvejende på afsoning i traditionelle fængsler.

Faktisk er der så mange i de danske fængsler som aldrig før, og kapaciteten i fængslerne er på fem år øget fra 3677 til 4149 pladser.

Kriminalforsorgen har da heller ikke umiddelbart planer om at oprette flere afsoningspensioner som Skejby. Direktør for Kriminalforsorgen William Rentzmann siger:

- Man kan ikke sige, at fordi det går godt dér, skal vi have 10 af dem. Kriminalforsorgens pensioner arbejder med hvert sit klientel, og en pension for stofmisbrugere for eksempel opfylder sin opgave på en anden, men lige så god måde med det klientel, den har. Men kommer vi i den lykkelige situation, at vi kan lave nye pensioner, vil vi selvfølgelig se på de gode erfaringer i Skejby.

Justitsminister Lene Espersen (K) er af samme mening.

- Det er ikke ønskeligt, at alle Kriminalforsorgens pensioner bliver rettet til efter Skejby-modellen. Men jeg vil naturligvis være opmærksom på gode erfaringer herfra, hvis der bliver mulighed for at etablere en ny pension.

Linda Kjær Minke mener, at Pension Skejby er det eneste sted i verden, hvor dømte lever med ikke-kriminelle.

- Jeg har fremlagt mine resultater for forskere fra hele verden, og man har ikke hørt om noget tilsvarende andre steder, siger hun.

Kilde: Kristeligt Dagblad