Kriminalforsorgens nye direktør: Sag om bøde og irettesættelser for at sende »nødråb« med intern kritik skal genbehandles

Efter Berlingske bragte en artikel om en gruppe ledere i arresthuse, som blev straffet med bøde og skriftlige irettesættelser for at rejse intern kritik af arbejdsforhold, har Kriminalforsorgens nytiltrådte direktør beordret sagen genbehandlet.

Direktør for Kriminalforsorgen, Ina Eliasen, tiltrådte stillingen som den øverste chef i fængselsvæsenet 1. juli. Hun kom fra en stilling som HR-direktør i Rigspolitiet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Oscar Scott Carl

En gruppe ledere i Kriminalforsorgen skal efter alt at dømme alligevel ikke straffes for at sende et internt »nødråb« med kritik af arbejdsforhold.

Efter Berlingske beskrev sagen tirsdag, har den nytiltrådte direktør for Kriminalforsorgen bedt om at få sagen genbehandlet.

»Jeg har helt konkret bedt dem, der har truffet afgørelsen, om at kigge på den igen,« siger Ina Eliasen, som tiltrådte 1. juli og kom fra en stilling som HR-direktør i Rigspolitiet.

I et interview med Berlingske understreger hun, at der også fremover vil være en kultur for åbenhed i Kriminalforsorgen. Ina Eliasen opfordrer ligefrem medarbejderne til at ytre sig i interne diskussioner.

»Jeg vil ikke kommentere den konkrete sag, men jeg vil gerne sige noget om, hvorvidt det er i orden at kritisere arbejdsforholdene. Og det er fuldstændigt i orden. Det er også mere end i orden – vi vil gerne have, at vores ansatte gør det. Hvis folk går og tænker alt muligt, men ledelsen ikke får det at vide, så kan vi jo ikke gøre det bedre,« siger Ina Eliasen.

Hun tilføjer, at hun udmærket er klar over, at det udsagn »ikke matcher« med afgørelsen i sagen om nødråbet.

Ina Eliasen understreger i den forbindelse, at afgørelsen – som er truffet af en områdeleder i Kriminalforsorgen – »er ikke autoritativ for, hvad vi mener på det her område«.

Ina Eliasen, direktør for Kriminalforsorgen

»Så kan man være døduenige, og det vil vi komme til at være, også mellem ledelse og medarbejdere. Men det starter og slutter med, at man kan sige tingene højt.«


»Det er et supervigtigt punkt for os i Kriminalforsorgen, at vi har den her åbenhed, og det må afgørelser som den her ikke spænde ben for,« siger den nye direktør.

Bo Yde Sørensen (formand for Fængselsforbundet, red.) sagde, da vi talte med ham om den her sag, at »vi har efterhånden lært alle sammen ikke at sige noget, for systemet slår dig så hårdt i hovedet, at hverken du selv eller dine omgivelser nogensinde glemmer det«. Hvad tænker du om det?

»Jeg lagde godt mærke til, at Bo Yde sagde sådan, og jeg kunne godt tænke mig, at det ikke er det billede, man har af at gå på arbejde i Kriminalforsorgen. Så kan man være døduenige, og det vil vi komme til at være, også mellem ledelse og medarbejdere. Men det starter og slutter med, at man kan sige tingene højt,« siger Ina Eliasen.

Uberettiget straf

Da Berlingske tirsdag beskrev sagen om lederne, der blev straffet med bøde og irettesættelser for at rejse kritik af arbejdsforholdene, vurderede to forvaltningsretlige eksperter, at Kriminalforsorgens afgørelse var »uberettiget«.

»Man må skrive og sige, hvad man vil, med mindre det er fortrolige oplysninger, og det er en misforståelse, at man røber noget fortroligt ved at sige, at ens arbejdsplads sejler – vi kan næsten tapetsere væggene med udtalelser fra Ombudsmanden, som fastslår det,« sagde Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, i den forbindelse.

I den e-mail, de ledende medarbejdere i fællesskab sendte internt til omkring 70 kolleger og den øvre ledelse, betonede de, at de havde forståelse for, at fængselsvæsenet er hårdt presset af både voldelige indsatte og overbelægning, men at usikkerhed om ekstravagter og ferieplanlægning truede med at vælte læsset for flere medarbejdere.

»Vi vil meget gerne hjælpe, også andre steder i organisationen. Vi vil meget gerne gå de ekstra meter. Vi vil meget gerne arbejde nogle ekstra timer for at få enderne til at passe. Men vi vil også vide og have afgørende indflydelse på, hvornår vi kan opretholde vores familie- og fritidsliv. Vi vil have afgørende indflydelse på, hvornår vi kan holde ferie med vores familie,« lød det blandt andet.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) har Kriminalforsorgen i disse år »massive problemer«. Fængslerne og arresthusene er overbelagte med for mange indsatte, og som Berlingske denne uge kunne beskrive, har Kriminalforsorgen svært ved at holde på fængselsbetjentene, som i stigende grad bliver udsat for vold, ikke mindst af bandemedlemmer fra Loyal to Familia.

Flere landspolitikere frygter derfor, at et afgørende led i den såkaldte straffesagskæde er ved at knække og har bebudet, at der skal rettes op på situationen, inden problemerne breder sig til samfundet uden for fængselsmurene.

LÆS MERE