Kriminalforsorgen kritiseres for ubrugte 200 millioner

Satspuljemidler skulle hjælpe indsatte ud af kriminalitet. Men en stor del af pengene er aldrig blevet brugt.

Flere hundrede millioner kroner, der var afsat til at få kriminelle på rette kurs, står ubrugt hos Kriminalforsorgen, der driver danske fængsler og arresthuse.

Det skriver DR, der har fået adgang til dokumenter, der viser, at det drejer sig om 200 millioner kroner, som står ubrugt.

Pengene stammer fra satspuljen, der går til indsatser og projekter på social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet. Midlerne bliver fordelt af et politisk flertal.

Kriminalforsorgen har ifølge DR de seneste 10 år fået en milliard kroner fra satspuljen til at få kriminelle ud af kriminalitet. Midlerne er blandt andet givet til stofmisbrugsbehandling og bedre udslusning fra fængslerne.

Men dokumenterne viser, at hver femte krone ikke er blevet brugt.

Det er ikke, fordi der ikke er brug for midlerne, vurderer Anette Storgaard, professor i kriminologi ved Aarhus Universitet.

»Der ligger uforbrugte midler på et område, hvor der egentlig er mennesker, som har brug for en understøttende hånd til at komme videre i livet,« siger hun til DR.

Satspuljen afsætter midler til konkrete, afgrænsede projekter. Eksempelvis fik Kriminalforsorgen fra 2016 til 2018 19 millioner kroner til at yde en særlig indsats for børn af fængslede. Fem af de millioner er ubrugte.

Ifølge Thorkild Fogede, der er direktør i Kriminalforsorgen, og som har talt med DR, findes der ikke en samlet forklaring på de ubrugte penge.

Han peger på, at det ikke er alle puljer, der er fyldt op, fordi der ikke har været behov. Det kan også være, fordi en ydelse har været billigere, end troet.

/ritzau/