Krav om undersøgelse af PETs økonomi

Det ser ud til at blive en sag for Rigsrevisionen, at chefer i Politiets Efterretningstjeneste (PET) sandsynligvis spiste en middag betalt med penge, som skulle bruges til terrorbekæmpelse.

PETs chef, Jakob Scharf, erkender, at det var en fejl, at efterretningstjenesten brugte midler til terrorbekæmpelse på middage: »Det må anses for unødvendigt at lade udgifter til afskedsarrangementer for chefer og medarbejdere være omfattet af den særlige revisionsprocedure, som gælder for visse af PETs udgifter,« sagde han i går i en udtalelse. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen Fold sammen
Læs mere

En tilsyneladende uskyldig afskedsmiddag for en tidligere chef i Politiets Efterretningstjeneste ser nu ud til at blive en sag for Rigsrevisionen.

Dansk Folkepartis statsrevisor, Henrik Thorup, vil nemlig bede om en undersøgelse af, hvordan efterretningstjenesten forvalter statens penge.

»Jeg vil gerne vide, hvad der egentlig foregår hos PET,« siger han.

Sagen handler om, at PET efter alt at dømme har brugt statslige midler, som var øremærket terrorbekæmpelse og beskyttelse af rigets sikkerhed, til at betale mindst én afskedsmiddag for en PET-chef tilbage i 2009.

Allerede på onsdag i næste uge skal de seks statsrevisorer, som er udpeget af Folketinget, mødes, og her får de en orientering om sagen fra Rigsrevisionen.

Men som tingene ser ud nu, vil Henrik Thorup have en decideret undersøgelse af, hvordan PET bruger tjenestens midler, forklarer han:

»Der ligger noget, som vi bør grave dybere i. Det er for svævende og usikkert, at PET kun sender en pressemeddelelse om, hvad der er sket. Og det er uacceptabelt, hvis der ikke sker mere end det. Min indstilling er, at vi skal grave dybere i det her uanset hvad,« siger han.

Ekstra Bladet omtalte i går – efter gennem et år at have forsøgt at få aktindsigt i PETs regninger – en anden afskedsmiddag, som blev holdt på restaurant Umani i København i 2012.

Men ifølge efterretningstjenesten blev regningen fra dén middag ikke betalt med de »særlige midler«, til beskyttelse af rigets sikkerhed, som for eksempel dækker betaling til kilder, og som er underlagt en mere fortrolig revision end PETs øvrige udgifter. Bilagenes fortrolige karakter betyder, at de makuleres, når de er blevet kontrolleret af to særligt udpegede embedsmænd. Dén praksis er Henrik Thorup skeptisk over for:

»Jeg er helt med på, at der kan være fortrolige oplysninger, og det er slet ikke dem, som vi skal røre ved – det handler alene om, hvordan de (PET, red.) forvalter skattekronerne,« lyder det fra statsrevisoren.

PET har videre rammer end andre

Også Venstres statsrevisor, Kristian Jensen, er skeptisk over for sagen om PET-middagen, men han vil afvente Rigsrevisionens redegørelse 11. september: »Det er klart, at pengene skal bruges til det, som de er givet til. Men jeg afventer redegørelsen, inden jeg træffer beslutning om, hvad der skal ske derfra,« siger han.

Rigsrevisionen har til opgave at undersøge, om statens midler går til de formål, som Folketinget har besluttet. En sag kan blive taget op på tre forskellige måder: Enten af Rigsrevisionens egen drift, hvis revisionen bliver bedt om det af en af de seks statsrevisorer, eller hvis et folketingsudvalg beder om det. Over for Berlingske ønskede Rigsrevisionen i går ikke at kommentere den aktuelle sag.

Formanden for statsrevisorerne, SFeren Peder Larsen, oplyser, at Rigsrevisionen eksempelvis ville kunne undersøge, om PET har afholdt flere lignende arrangementer betalt med en forkert konto. Men han siger også, at PET har videre rammer end andre statslige institutioner: »Det er en speciel situation med PET, derfor vil jeg være forsigtig. Man skal huske, at det er nødvendigt med stor fortrolighed omkring revision af tjenester som PET og Forsvarets Efterretningstjeneste,« siger statsrevisoren gennem 22 år.

Muligt tillidsbrud

Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper, mener, at der er så mange ubesvarede spørgsmål i sagen, at Rigsrevisionen afgjort må indlede en selvstændig undersøgelse.

»Det handler ikke så meget om selve beløbet. Men det, der står klart for enhver, er, at når vi giver penge til terrorbekæmpelse, så skal de bruges på terrorbekæmpelse – ikke på dyre middage og drinks,« siger hun.

Samtidig stiller restaurantsagen på ny spørgsmål ved efterretningstjenestens lukkethed og Folketingets mulighed for at føre kontrol, mener hun: »Her er et område, hvor PET ikke er kontrolleret i samme grad som andre offentlige myndigheder, og den tillid har PET nu vist, at de ikke nødvendigvis lever op til,« siger hun.

PET oplyste i går, at tjenesten ikke længere bruger de »særlige midler« til at betale middage. Samtidig erkendte tjenestens chef, Jakob Scharf, at det var en fejl, at det overhovedet var sket: »Det må anses for unødvendigt at lade udgifter til afskedsarrangementer for chefer og medarbejdere være omfattet af den særlige revisionsprocedure, som gælder for visse af PETs udgifter,« sagde han i en udtalelse.