Krav om national handlingsplan for store giftdepoter

Et radikalt forslag om en national handlingsplan for oprydningen efter fortidens synder i de store giftdepoter støttes nu af både regionalpolitikere og forskere

Milliardoprydningen efter Danmarks største giftdepoter er så enorm en opgave, at regionerne ingen chance har for at løse den. Det mener Det Radikale Venstre, som nu foreslår en national handlingsplan for oprydningen af de store gamle giftlossepladser. Partiet fremsætter et forslag i Folketinget i næste uge, og det får nu opbakning fra både regionalpolitikere og forskere.

- En national handlingsplan og prioritering af den store opgave i samarbejde med regionerne er en god idé. Flere af de værste forureningssager trænger til at blive løftet op på dagsordenen, og regionerne har ikke ressourcerne til at gøre det. Staten må ind over, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S).