Kræftramte får erstatning for unødig brystoperation

Fem kvinder fra Bornholm har fået medhold i Patientforsikringen i deres klage over sygehuset i Rønne, som ikke levede op til »bedste specialiststandard«, da kvinderne fik bortopereret hele deres ene bryst.

Fem brystkræftpatienter på Bornholm får nu en erstatning på i gennemsnit 34.000 kr., fordi lægerne på sygehuset i Rønne unødigt valgte at fjerne hele deres ene bryst i stedet for at tilbyde dem en operation, hvor brystet blev bevaret.

Yderligere tre kvinder med brystkræft får erstatning, fordi de fik andre typer af skader ved behandlingen.

Til gengæld får ti andre kvinder afvist deres krav om erstatning, fordi lægerne her levede op til »bedste specialiststandard« ved at fjerne hele brystet. I disse tilfælde ville en brystbevarende operation ikke have været et reelt alternativ.

Sådan lyder afgørelserne i de i alt 18 sager, der har været indbragt for Patientforsikringen i forbindelse med en meget omtalt sag fra Bornholm, hvor sygehuset har været anklaget for ikke at tilbyde et stort antal kvinder med brystkræft den optimale behandling.

Ifølge kritikken var der i en årrække et uforholdsmæssigt stort antal kvinder på Bornholm, som fik fjernet hele deres ene bryst, mens kvinder på sygehuse i det øvrige land i langt større udstrækning fik en brystbevarende operation.

»Først og fremmest er det glædeligt, at kvinderne får erstatning. Desuden er afgørelserne med til at knæsætte det princip, at man ikke kan slippe af sted med at give nogen patienter en sekundabehandling. Det er klart et argument for at centralisere behandlingen, så vi til enhver tid kan være sikre på, at patienterne får en behandling på højeste internationale niveau,« siger formanden for Kræftens Bekæmpelse Frede Olesen.

Trods Sundhedsstyrelsens advarsler blev i alt 157 kvinder i perioden 2000-2004 opereret for brystkræft på Bornholms Centralsygehus. Heraf fik kun 13 - otte pct. - foretaget en brystbevarende operation, mens de resterende 144 fik fjernet hele brystet. I samme periode steg andelen af kvinder på landsplan, som fik en brystbevarende operation, fra ca. 30 pct. til 50-60 pct.

Operationer flyttet

Efterfølgende blev operationerne flyttet fra Bornholm til Rigshospitalet i København, og nu ligger andelen af bornholmske kvinder, der får en brystbevarende operation, på niveau med det øvrige land.

Den tidligere amtsborgmester på Bornholm Knud Andersen (V) mener, at den gennemsnitlige erstatning på 34.000 kr. er et »overraskende lille beløb i forhold til det meget voldsomme indgreb, der har været tale om«.

»Generelt viser det, at vi klart har behov for at blive dygtigere herhjemme på kræftområdet,« siger Knud Andersen, der i dag er medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Han mener også, at sagen understreger, at Sundhedsstyrelsen skal blive bedre til at dokumentere sine udmeldinger.

»Havde man på daværende tidspunkt kunnet dokumentere sine påstande, ville lægerne have rettet ind og handlet anderledes, end man gjorde,« siger han.