Kræft-ventetiden gjort kortere

Stort set alle kræftpatienter på Sjælland kommer i dag i strålebehandling inden for fire uger. De kortere ventetider skyldes, at en mindre gruppe patienter er blevet sendt til udlandet, og at Righospitalet øger behandlingskapaciteten.

Sygeplejerske Margit Engberg gør en patient klar til strålebehandling på Rigshospitalet. Kræftpatienterne behøver ikke længere at vente så lang tid på den vigtige behandling. Det skyldes bl.a., at 12 nye strålesygeplejersker er blevet uddannet.<br>Foto: Brian Berg<br> Fold sammen
Læs mere

De alt for lange ventetider på strålebehandling er endelig ved at være et overstået kapitel for kræftpatienter på Sjælland.

Ved at sende et mindre antal patienter til udlandet og ved at få uddannet flere strålesygeplejersker har landets to største strålecentre, Herlev Hospital og Rigshospitalet, reduceret ventetiderne, så næsten alle patienterne i dag kan komme i behandling inden for de fire uger i behandlingsgarantien.

»Det begynder helt klart at lysne. Kurven er ved at vende, og vi kan tillade os en vis optimisme,« siger ledende overlæge på kræftafdelingen på Herlev Hospital Torben Skovsgaard.

I dag er ventetiderne på strålebehandling på Herlev Hospital nede på blot tre-fire uger mod tidligere ca. seks uger. Meldingen om de afkortede ventetider kommer oven på en ophedet politisk debat i slutningen af sidste år, hvor nye beretninger om lange ventetider og brud på behandlingsgarantien udløste en ekstrabevilling på godt 100 mio. kroner til kræftområdet og satte skub i indsatsen for at skaffe flere behandlingsmuligheder for danske patienter i udlandet.

Årsagen er primært, at ca. 10 patienter har taget imod et tilbud om at blive behandlet på sygehuse i Kiel og Örebro, samt at Rigshospitalet har taget imod nogle af patienterne fra Herlev Hospital.

Flere i behandling
På Rigshospitalet er man i øjeblikket ved at udvide kapaciteten, så der kan strålebehandles ca. 240 patienter om dagen - mod tidligere ca. 200 om dagen.

Det er blevet muligt, fordi et hold af specialuddannede sygeplejersker til at bemande strålekanonerne netop er blevet færdiguddannet og kan fortsætte på Rigshospitalet, frem til de skal begynde deres arbejde på en ny stråleafdeling på Næstved Sygehus i begyndelsen af 2008.

Det betyder, at Rigshospitalet kan fastholde en ventetid på knap fem uger trods et øget antal patienter, og lederen af afdelingen, overlæge Svend Aage Engelholm, forventer, at ventetiden snart vil dale til under fire uger.

»Med den øgede kapacitet er der grund til at tro, at problemet med de lange ventetider er løst inden for relativt kort tid på Sjælland - måske i løbet af en måned eller to,« siger han.