Kræft tager flere danske liv

Trods bedre behandlingsmuligheder har vi i øjeblikket det højeste antal dødsfald på grund af kræft i ti år.

15.799 danskere tabte sidste år kampen mod kræft. Og desværre er det gået den forkerte vej de senere år i forhold til tidligere.

Ifølge Politikens gennemgang af tal fra Sundhedsstyrelsen var sidste års antal det højeste i ti år. Det betyder, at tre dødsfald ud af ti i Danmark skyldes kræft, og sygdommen tegner sig for langt den største dødsårsag.

- Årsagen til, at flere dør af kræft, er, at vi har en stor stigning i nye kræfttilfælde, og en andel af de ramte mennesker dør af det, forklarer Hans Henrik Storm, som er overlæge og afdelingschef for Forebyggelse og Dokumentation hos Kræftens Bekæmpelse, til Politiken.

Dog påpeger han, at tages befolkningssammensætningen med i udregningerne, ser billedet en smule anderledes ud.

- Når tallene justeres for befolkningens sammensætning, blandt andet at der bliver flere og flere ældre og dermed generelt flere tilfælde af kræft, så ser vi et lille fald, siger han til Politiken.

Det stigende antal dødsfald står i kontrast til, at vi herhjemme har fået bedre og mere effektive behandlingsmuligheder. Indsatserne har virket, men samtidig får flere danskere end nogensinde før beskeden om, at de har kræft.

Det skyldes, at lægerne i dag hurtigere kan give de syge en diagnose, men også danskernes længere levetid spiller ind. For med alderen øges risikoen for at ende som kræftpatient.

Endnu en faktor er den danske livsstil, som kan indebære dårlige vaner som druk, rygning, for meget solbadning, manglende motion og ensformig kost.

235.000 danskere lever i dag med en kræftsygdom. I 2010 fandt lægerne 35.563 nye tilfælde, og selv om det er et fald i forhold til året før, så er det over ti år en stigning på mere end ti procent.

- Antallet af danskere, der overlever kræft, er nogenlunde konstant, samtidig er der desværre flere, der får konstateret en kræftsygdom, siger professor og kræftforsker ved Aarhus Universitetshospital Morten Høyer til Politiken.

Han understreger dog, at også andelen af de, der bliver raske igen, er steget:

- Faktisk helbredes en større andel af de kræftsyge i dag. Og det er et udtryk for, at vores behandling er blevet langt bedre. Især kombinationen af mere effektiv kirurgi, strålebehandling og kemoterapi har været med til at skabe denne succes.

Trods bedre behandling og flere raskmeldinger, er dødeligheden højere i Danmark sammenlignet med vores nordiske naboer.