Kort proces i Højesteret

Højesteret kan forholdsvis hurtigt fælde dom over Peter Brixtofte i den såkaldte sponsorsag, vurderer erhvervsretsekspert. Bevisførelsen skal nemlig ikke gå om.

Han blev dømt skyldig for groft mandatsvig i Østre Landsret. Fik to års ubetinget fængsel for at have ladet Farum Kommune betale ni mio. kr. i overpris for et halbyggeri til entreprenørselskabet Skanska, der kvitterede ved at sende millionerne retur til håndboldklubben Ajax-Farum i form af et sponsorat.

Men nu har Farums tidligere borgmester Peter Brixtofte fået procesbevillingsnævnets tilladelse til at få den såkaldte sponsorsag prøvet ved Højesteret.

Peter Brixtofte kan dog se frem til en forholdsvis hurtig proces, når sponsorsagen først er gået i gang ved Højesteret. Der skal nemlig ikke foretages en ny fremlæggelse af beviser. Højesteretssagen tager dermed udgangspunkt i det hændelsesforløb, som Østre Landsret allerede har fundet bevist, siger professor i erhvervsret ved Aalborg Universitet, professor Lars Bo Langsted.

Det betyder ifølge erhvervsretseksperten, at der sandsynligvis kun bliver tale om føre et begrænset antal vidner, inden forsvaret og anklagemyndigheden kan procedere, og dommerne kan begynde at votere.

"I dommen kan Højesteret hjemvise sagen til landsretten, hvis dommerne mener, der er begået rettergangsfejl. De kan også ændre strafudmålingen. Og endelig kan Højesteret frifinde Peter Brixtofte, hvis dommerne vurderer, at landsretten har brugt straffeloven urigtigt," siger Lars Bo Langsted.

Peter Brixtoftes advokat Peter Kønig siger, at forsvaret går efter en frifindelse.

Ud over sponsorsagen i Højesteret indleder Østre Landsret 31. oktober behandlingen af den såkaldte hovedsag i Farum-sagen. Det er den sag, hvor Peter Brixtofte i byretten er idømt yderligere to års ubetinget fængsel for embedsmisbrug og groft mandatsvig for bl.a. uretmæssigt at have spist og især drukket rødvin for 1,6 mio. kr. på skatteydernes regning.