Korsør-familier sat på gaden med få dages varsel efter børns dom

Boligselskab i Korsør ophæver lejekontrakt med to familier efter dom over to unge. Sikkerheden for øvrige beboere vejer tungest, siger boligformand.

Foto: Sarah Christine Nørgaard. Længere tids utryghed forårsaget af en gruppe unge har nu ført til dom over to drenge på 16 og 17 år og efterfølgende ophævelse af deres familiers lejemål.
Læs mere
Fold sammen

To familier på Motala-vej i Korsør skal med få dages varsel ud af deres lejeligheder, efter at deres drenge på 16 og 17 år er blevet dømt for grov vold og røveri. Det er kulminationen på længere tids problemer med en gruppe unge i byggeriet omkring Motala-vej.

De to unge har netop modtaget en dom på et års fængsel, heraf de tre måneders ubetinget, og det har fået boligforeningen BoligKorsør til at ophæve deres familiers lejemål - hvilket betyder, at familierne har fem dage til at flytte i.

»Der bor 7.000 lejere hos os - det er godt og vel halvdelen af Korsørs befolkning, og deres sikkerhed vægter vi højere end de to dømte og deres familier,« begrunder formanden for BoligKorsør, Ebbe Jens Ahlgren ophævelsen af lejemålet. Han har længe gjort klar, at boligforeningen havde nultolerance over for de kriminelle.

»Jeg har jo tidligere været ude både på TV og radio og  i aviser, og fortalt, at hvis de her uroligheder på Mottalavej fortsatte, og man blev anholdt og dømt for alvorlig kriminalitet, ja så kunne det få konsekvenser både for en selv, men også for familien. Uagtet af det er der to mænd på 16 og 17 år, der overfalder en invalidepensionist på det groveste, slår og sparker ham fordi han ikke vil aflevere sine cigaretter og efterfølgende begår væbnet røveri og får en dom. Det er jo grove forbrydelser, og så vælger vi at ophæve lejemålet og sige,  I er nødt til at flytte herfra,« siger Ebbe Jens Ahlgren til Berlingske.

Han beklager, at det kan gå ud over søskende til de dømte, men da de to unge bor hos deres forældre, har boligselskabet ikke anden mulighed end at ophæve familiernes lejemål.

Det er første gang, BoligKorsør gør brug af den mulighed efter en dom, som blev fastslået af en højesterets-dom i 2013. Her fremgik det, at boligselskaber kan opsige lejere, hvor beboere eller gæster på matriklen har udført groft hærværk eller personfarlig kriminalitet i området.

Det er dog en mulighed, som bliver forholdsvist sjældent brugt, siger formanden for Danske Socialrådgivere, Majbrit Berlau. Hun understreger, at hun ikke kan forholde sig til den konkrete sag, men vurderer generelt, at der nogen gange kan være en fordel for de unge i at blive tvunget til  at flytte.

»Der er flere hensyn, der skal mødes. Hvor forældrene jo har et medansvar for deres børn og også dem, der måtte skabe utryghed i lokalmiljøet, men samtidig er der  hensynet til yngre søskende, man skal tænke ind,« siger Majbrit Berlau.

»Men når unge mennesker er kommet ud i en kriminel eller voldelig løbebane, så kan det jo i nogen tilfælde være godt for dem, at blive flyttet til et andet område. Hvor de får mulighed for at starte på en frisk, og der kan skabes nogle nye fællesskaber omkring det unge menneske. Men prisen kan altså være høj for yngre søskende,« siger socialrådgivernes formand, der lægger vægt på, at en flytning følges op med en socialfaglig indsats og en fælles handleplan for de forskellige myndigheder.