Kopierede værdigrundlag for opholdssted

Store dele af godkendelsesoplægget til ungdomscoachen Søren Lynges opholdssted, Lillevangsgård, i Ballerup er kopieret fra et andet opholdssted. Eksterne folk har forfattet oplægget, lyder forklaringen. Formanden for Socialudvalget i Ballerup Kommune vil tage sagen op i udvalget.

I et forsøg på at få godkendt opholdsstedet Lillevangsgård hos Ballerup Kommune har ungdomscoachen Søren Lynge direkte kopieret flere siders tekst fra et helt andet opholdssteds formålsparagraf.

Det drejer sig om hele passager i opholdsstedets værdigrundlag, målgruppe, formål, målsætning, organisation samt afsnittene om ledelse og arbejdsmiljø, som direkte er skrevet af fra opholdsstedet Lundekollektivet, en behandlingsinstitution for unge med psykosociale problemer, som ikke har noget med Lillevangssgård at gøre.

»Jeg synes, det er bekymrende, at Søren Lynge skal have med unge mennesker at gøre, når hans moral tilsyneladende ikke er særlig høj. Ingen er fejlfrie, men det er ikke i orden at kopiere så meget for at blive godkendt hos en kommune og til at tage vare på nogle af de svageste grupper af børn og unge i vort samfund,« siger Frank Falentin, leder af Lundekollektivet og forfatter til de originale dokumenter.

I ansøgningen til kommunen har Søren Lynge skullet redegøre for opholdsstedet Lillevangsgård, og det er i den forbindelse, at afsnittene er blevet kopieret.

Ifølge Frank Falentin blev Lundekollektivet i februar 2007 kontaktet af Søren Lynge, fordi Lundekollektivet var opholdssted for en ung pige, som Søren Lynges firma, ungdomsproblemer.dk, var støtte-kontaktperson for. I den forbindelse ønskede Søren Lynge information om opholdsstedet, og dokumenterne blev sendt til ham i en mail. I efteråret 2007 taler Frank Falentin med en sagsbehandler, der fortæller om et nyt sted ved navn Lillevangsgård og læser højt af godkendelsesoplægget. Ord, som Frank Falentin med det samme genkender som sine egne.

»Jeg synes, det er dybt uetisk at kopiere mine ting. På den ene side er det selvfølgelig godt, hvis nogen kan bruge mit materiale, men det kommer an på, hvad det skal bruges til. Hvis det skal bruges til at legitimere noget, der ikke er fagligt belæg for, så er det ikke i orden. På mig virker det som papegøje-sprog, hvor han bare har gengivet ordene uden at vide, hvad de betyder,« siger Frank Falentin.

Kopieringen er så ordret, at stavefejl i det oprindelige dokument fra Lundekollektivet er gengivet i godkendelsesoplægget for Lillevangsgård.

Kun inspiration
Søren Lynge husker ikke, at han har været i kontakt med Frank Falentin, eller at han har set dokumenterne fra Lundekollektivet.

»Jeg kan godt forstå, at han er utilfreds. Jeg har haft en udefrakommende supervisor til at hjælpe med materialet på hjemmesiden og ansøgninger. Vi har så via internettet fundet nogle steder, som vi gerne ville inspirere os af. Det bad vores supervisor os om. Jeg kan forestille mig, at det er på den måde, vi har fået det, og vi har ladet os inspirere flere steder fra,« siger han.

»Jeg er ikke flov over, at vi lader os inspirere af andre, for mange lader sig også inspirere af os. Men det er flovt, når vi hyrer en supervisor udefra til at lave vores skrift, at så meget så er kopieret,« siger Søren Lynge.

Det er Linda Korthsen, leder af Familieplejen i Ballerup Kommune, der har behandlet Søren Lynges oplæg til sit opholdssted. Ifølge hende får det ingen konsekvenser, at store dele af materialet er kopieret uden tilladelse fra Lundekollektivet:

»Arbejdet med oplægget har været en lang og grundig proces i samarbejde med Søren Lynge og hans personale, og Ballerup Kommune har ved flere lejligheder erfaret, at Søren Lynge og hans personale i arbejdet med de unge gør det, som de siger, at de gør. Det finder vi vigtigt, og oplysningen om, at store dele af oplægget skulle være afskrift, får derfor ingen konsekvenser,« svarer Linda Korthsen i en skriftlig kommentar til Berlingske Tidende.

Men det er formand for Socialudvalget i Ballerup Kommune, Ulrik Falk-Sørensen (SF) ikke enig i.

»Det er ikke betryggende for mig, at man bare bruger et andet sted beskrivelser i en ansøgning. Jeg vil tage sagen op på vores næste udvalgsmøde i august, og jeg vil tage en snak med vores forvaltning, så vi sikrer, at der er ordentlige forhold og et ordentligt grundlag for opholdsstedet,« siger Ulrik Falk-Sørensen.